När höstterminen börjar kommer gymnasieeleverna inte längre kunna resa under kvällar och helger på sina busskort. De kommer istället att få ett läsårskort, vilket ger kommunen runt en miljon sparade kronor.

– Det är ett bra tillfälle nu när staten beslutat att ge alla elever från sexan till tvåan på gymnasiet ett sommarlovskort så de drabbas inte under sommaren, säger Ylva Persson, enhetschef på tekniska kontoret.

Anledningen till att gymnasieeleverna, med 6 km eller längre mellan skolan och hemmet, tidigare fått ett årskort är att flera inte hann hem i tid tills läsårskortet slutade gälla. Eftersom det inte var någon prisskillnad på korten då så valde kommunen att ge dem ett årskort. Nu har årskorten blivit dyrare och det skiljer i dag 600–1 000 kronor per biljett.

Medan ett årskort gäller dygnet runt hela året så gäller ett läsårskort vardagar klockan 05–19 från skolstart till sommarlovets början. De elever som inte hinner hem innan kortet slutar gälla kan ansöka om en uppgradering av resekortet hos tekniska kontoret.

– Sen ska vi alltid se över verksamheterna och vart det finns pengar att spara som kan investeras i andra områden som ger ett mervärde för kommuninvånarna, säger Ylva Persson.

De elever som har behov av att resa kvällar och helger kan köpa en fritidsbiljett för 180 kronor i månaden. Det är drygt 2 000 gymnasieelever som i dag har ett busskort som finansieras av tekniska kontoret, det motsvarar 40 procent av kommunens gymnasieelever.