De två vägarna, Hanholmsvägen och Bravikenvägen, trafikeras av mycket tung trafik till de många industrierna på ön. Men det är också många anställda, som måste använda vägarna för att ta sig till jobbet, från stan eller Åby. Har man inte tillgång till bil blir cykelfärden dit och hem en ångestladdad upplevelse.

– Det otäckaste är när man fastnar i suget av en lastbil som kör om. Vägrenen är så smal att man inte har någonstans att ta vägen. Och ännu värre blir det naturligtvis om två bilar möts.

Det säger Carina Kjellander, som jobbar på Returpack. Hon använder cykeln dagligen från stan till jobbet:

Artikelbild

– Men inte när det är vinter. Snön ger ännu mindre utrymme för oss cyklister. Då får jag ta bussen, men det är en olägenhet eftersom avgångarna är få och inte stämmer med mina arbetstider.

Nu har Pelle Hjalmarsson, vd på Returpack och de två skyddsombuden, Ylva Calmerås och Lotta Tanrikulu skrivit ett brev till tekniska kontoret och krävt att något görs åt den farliga trafiksituationen:

– Det är många arbetsplatser på Händelö och det är cykelavstånd till stan. Vårt företag satsar mycket på ett hälsotänk för vår personal. Ur miljö- och friskvårdsynpunkt önskar vi att fler cyklar eller går till och från arbetet. Men det kan vi inte uppmuntra så länge risken för en olycka är så stor, säger Pelle Hjalmarsson.

Företaget skrev redan för drygt två år sedan ett brev till tekniska kontoret och krävde att en cykel- och gångväg skulle byggas. I svaret konstateras att behovet finns att anlägga en ny väg för de oskyddade trafikanterna, men att en sådan inte finns med i planen för 2012-2013. Däremot lovade man att ta med önskemålet i det framtida arbetet med att revidera cykelplanen.

Nu är det 2014 men trafikplaneraren Käti Lingenäs Gunthlein på tekniska kontoret konstaterar att någon ny väg inte heller finns med i planerna för de närmaste tre åren.

– I svaret för två år sedan fick vi veta att det är utrymmesbrist längs vägen. Men det är inte ett argument som håller anser jag. Då får man lösa det. Vi tycker det är viktigt att vi kan erbjuda våra anställda en säker väg till jobbet, säger Pelle Hjalmarsson.

Skyddsombudet Ylva Calmerås håller med och konstaterar att det enda tekniska kontoret gjort sedan kravet på gång- och cykelväg framfördes för två år sedan, är att höja hastighetsgränsen från 50 till 60 km/tim.

– Det har ju inte gjort vägen trafiksäkrare.

Också Bravikenvägen borde få en cykelväg hela vägen från Åby till Pampushamnen, menar en person i Åby, som lämnat ett medborgarförslag till tekniska nämnden. Vägen är lika smal som Hanholmsvägen och ännu hårdare trafikerad av tung trafik. Här är dessutom farten satt till 70 km/tim över Malmölandet.

Förslagsställaren skriver så här:

– Jag är mycket ledsen för att jag inte kan cykla till jobbet för det vore så bra för miljön och vardagsmotionen, men jag vill ju inte riskera livet för det. Jag har valt bilen med sur min i många år nu.

Tekniska kontorets förslag till nämnden var avslag, eftersom man inte vet hur placeringen blir av den nya godsbangård, som planeras i området. NT har berättat om detta tidigare.

Men tekniska nämndens politiker höll inte med. I stället beslutade man att återremittera ärendet. Tekniska kontoret får i uppdrag att inventera vilka behov av cykelvägar som finns på Händelö och om man kan hitta alternativa dragningar.