Det höga gräset är fortfarande grönt på Smedbys gamla idrottsplats. Bo-Göran Svensson, Peter Lindvall, Victoria Svensson och Arne Arousell möts upp vid den gamla parkeringen med de senaste ritningarna över hur området är tänkt att bli.

– Vi reagerar på den mängden byggnader som ska uppföras och vi är ganska säkra på att det kommer att skada våra hus, säger Bo-Göran Svensson.

Redan i dag skakar det i väggarna när tunga fordon kör förbi. I norra Smedby finns 135 hushåll och på idrottsplatsen ska 154 nya bostäder byggas i form av höghus, och ytterligare fler i form av låghus.

Artikelbild

| Tomtägarföreningen i Smedby protesterar mot att höghus ska byggas på gamla Smedby idrottsplats.

– Över 200 nya bostäder ska byggas, det blir inte riktigt bra tror vi. Vi upplever inte att kommunen har lyssnat på oss. Vi känner oss lite överkörda av politiker och tjänstemän, säger Bo-Göran Svensson.

De är rädda att trafiken kommer att bli lidande, med ännu fler trafikstockningar, och att grönområdet inte ska räcka till alla.

– Det kommer bli så himla, himla trångt. De kommer inte få något eget utrymme. Och om de ska spränga berg här, vad ska hända med mitt hus? frågar sig Victoria Svensson.

Hon har vuxit upp alldeles bredvid idrottsplatsen och skulle allra helst vilja se att den bevarades och gjordes till en friidrottsplats till skolbarnen.

Artikelbild

| Tomtägarföreningen i Smedby protesterar mot att höghus ska byggas på gamla Smedby idrottsplats.

– Vi förstår att man måste förtäta staden och bygga fler bostäder, men jag tycker att man måste hålla samma typ av bebyggelse så att det passar in i de befintliga områdena. Skogen är jag också rädd för, de kommer behöva fälla alla lövträd för att få plats med höghusen, säger Peter Lindvall.

Planen är att bygga höghusen i sluttningen vid den gamla fotbollsplanen upp mot skogen. Byggnaderna kommer att uppföras i trä för att smälta in ytterligare.

Artikelbild

| Tomtägarföreningen i Smedby protesterar mot att höghus ska byggas på gamla Smedby idrottsplats.

– Då tycker vi att byggnader av den höjden inte blir så framträdande eftersom de flankeras av skogen i söder, som når högre än byggnaderna i sig, säger John Bovellan, handläggare för området på stadsbyggnadskontoret.

Fördelen med att bygga flerbostadshus på den gamla idrottsplatsen är närheten till skola, lokaltrafik och cykelvägar. Han är inte orolig för att husen ska skadas, och påpekar att detaljplanen fortfarande är på ett väldigt tidigt stadium.

Artikelbild

| Tomtägarföreningen i Smedby protesterar mot att höghus ska byggas på gamla Smedby idrottsplats.

– En geoteknisk utredning har genomförts där alla sättningsproblem diskuteras. Sen är det upp till entreprenörerna att ta tillvara på informationen, utförandet är det som upptar det mesta av deras tankegångar just nu, säger John Bovellan.

I höst kommer han att kalla till ett möte med de boende, entreprenörerna och en byggnadsexpert för att diskutera vidare.