Förutom att Ardalan Shekarabi vid sitt besök talade om digitaliserad offentlig sektor för bättre service åt företag och enskilda, passade han på att göra en visit i Assyriska IF:s klubblokal i Hageby. Där berättade Sargon Akcan och Gabriel Chab om nattfotbollsprojektet för barn och ungdomar på lördagar. Enligt en utvärdering, som du kan läsa om här och här, har 364 enskilda deltagare medverkat i 40 aktiviteter, med i snitt 59 deltagare per tillfälle. Brottsligheten minskade i bostadsområdet under den tid nattfotbollen pågick, och enligt en särskild beräkningsmodell ska 28,5 miljoner kronor ha sparats på den minskade brottsligheten under några timmar på lördagskvällarna. Dock inte sagt att deltagarna i nattfotbollen skulle ha begått brott, och orsakat samhällskostnader, om de inte spelat fotboll.

– En ringa misshandel kostar samhället 300 000 kronor, säger Sargon Akcan till ministern som lyssnar intresserat.

Assyriska IF sköter projektet i egen regi och avser utöka det i fler bostadsområden. Klubben erbjuder även läxhjälp och ska snart ska man uppvakta kommunledningen om att få ställa upp med ledare som kan vara rastvakter på en skola där det varit oroligt.

Artikelbild

| Ministern informerad. Sargon Akcan, Assyriska IF, upplyste civilminister Ardalan Shekarabi om nattfotbollsprojektet i Hageby.

– Det finns potential i idrotten när det gäller integration, säger Ardalan Shekarabi och nämner att staten kan bistå med statsbidrag till kommuner för dylika projekt.

– Jag blir optimistisk när jag besöker en sådan här typ av verksamhet! säger han.