Sedan 2011 finns det ett forskningsprojket mellan Norrköpings kommun, Linköpings kommun och Linköpings universitet. 2018 ska projektet avslutas. Norrköpings och Linköpings kommuner bidrar tillsammans med 10 miljoner kronor. Samarbetet handlar i slutänden om att höja elevernas kunskaper och förbättra resultaten i matematik. På fredagen fanns lärare och forskare på plats på Söderporten för att berätta om sina erfarenheter av att vara med i projektet.

– Vi vill stärka upp kopplingen mellan forskningen och arbetet i skolan. En utvärdering halvvägs in i projektet har också givit det beröm. Projektet ger bättre verktyg för lärarna i deras undervisning, sa Jörgen Nissen, dekan i utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet, som en introduktion till träffen.

En erfarenhet som flera av lärarna redovisade var att när projekt sker i lärare och elevers vardag så är chansen till framgång större. Flera av lärarna vittnade också om att elevernas lust till matematik hade ökat.

Artikelbild

| Forskare. Jonas Ärlebäck, universitetslektor, driver ett av forskningsprojekten som ska utveckla matematikundervisningen.

– Vi jobbar med ett projekt som vi kallar B-B-B-metoden. Det betyder helt enkelt Bra, bättre, bäst. Grunden är att eleverna ska försöka kommunicera hur de kommer fram till en lösning, sa Robert Schaller, lärare på Navestadsskolan.

– Det kan vara en bra, en bättre eller den bästa lösningen. Vi diskuterar och det är eleverna själva som får avgöra hur bra lösningen är. Det här har gjort att eleverna har fått större inflytande och min bild är eleverna tycker att matematik är roligare. Det är också ljudligare och man känner sig mer delaktig. Kommunikationen är viktig. Vi märker att självförtroendet har ökat bland eleverna, sa Patrick Skiba, också han lärare på Navestadsskolan.

Att utveckla förmågor kring exempelvis resonemang och begrepp har också varit viktigt i den del av projektet som Söderporten har deltagit i. Här är det lite yngre elever än på Navestadsskolan som man jobbat med.

– Vi kan se att eleverna diskuterar mer och frågar varandra. Det finns numera också en kultur där man hjälper varandra, sa Jenny Landin, lärare på Söderporten.

När det gäller den egna utvecklingen som lärare har Söderportens matematiklärare också filmats i sin undervisning. Ett sätt att själv få se hur ens egna lektioner går till.

– Det har varit bra att se sig själv och kanske slås av att du som lärare pratar väldigt mycket på en lektion. En lärdom kan vara att ett lugnare tempo ger bättre inlärningsresultat, sa Sofia Modin, lärare på Söderporten.