Det var tidigare i veckan som flasknosdelfinen blev synlig ute vid Lerudden, Norra Finnö, i S:t Anna skärgård. Enligt den film som zoolog Mats Amundin vid Kolmårdens djurpark, har sett, ser den frisk ut.

– Ja, den verkar välmående och det syns inga skador på vare sig hud eller fena. Jag tror inte att de är sjuk på något sätt, det ser inte ut så när den rör sig heller, säger han.

Förmodligen har delfinen kommit från Nordsjön, utanför Skottlands kust, där det finns många av den här arten. Just den här delfinen har helt enkelt navigerat fel, menar Mats Amundin.

– Och det är ingen omöjlighet att den har kunnat ta sig till våra vatten. De simmar ungefär 4–5 kilometer i timmen och är inte i behov av någon vila. De sover inte, den enda gången de tar det lite lugnare är då de går ner lite i varv och det gör de genom att sänka aktiviteten i en hjärnhalva i taget. Det sker några få timmar per dygn, säger han.

Flasknosdelfiner klarar sig också relativt bra i Östersjöns vatten, även om salthalten är något lägre än i Nordsjön.

– Det som händer med dem när de vistas i sötvatten är att deras hud blir svampig, men här i vårt vatten är det tillräckligt med salt. Här finns också mat så de klarar sig, fortsätter han.

Mats Amundin påpekar också att de här delfinerna oftast är väldigt nyfikna, vilket gör att man måste vara försiktig om man väljer att ta båten ut för att komma närmare den som nu befinner sig vid Norra Finnö.

– Jag vill uppmana att stänga av motorn när man är 75 meter därifrån och även stänga av ekolod. Dessutom är det viktigt att köra försiktigt ut för att inte skrämma den.

Kan den hitta tillbaka hem?

– Det vet vi egentligen inte, men förhoppningsvis kan den hålla reda på norr och söder. Kommer den däremot upp mot Bottenviken blir det svårare för den att klara sig, där är inte vattnet lika salt som här.

Hur är det med delfiner, är de inte flockdjur?

– Jo, honorna lever oftast i stora familjegrupper, kanske i upp mot 30 stycken. Även de yngre hanarna lever i grupper. Hanar som är lite äldre däremot, de lever oftast två och två.

Skulle det här tyda på att det är en hane?

– Kanske, men det kan man inte säga säkert.

Mats Amundin vill gärna att de som gör iakttagelser kring delfinen hör av sig. På sajten valar.se kan man också rapportera in, upplyser han.