– Vi behöver spara pengarna och vi har kommit så pass långt i processen så det går inte att hejda den nu, säger kommunalrådet Eva-Britt Sjöberg (KD), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

I maj fattade majoriteten i vård- och omsorgsnämnden beslutet. Besökarna på Gläntan i Krokek erbjöds i stället att åka in till motsvarande verksamhet inne i Norrköping. Omöjligt för de flesta, ansåg redan från början de anhöriga.

I fredags överlämnade Wiwi Heggblad protestlistor mot nedläggningen till kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S). Över 700 personer hade skrivit under.

Artikelbild

| Backar inte. Kommunalrådet Eva-Britt Sjöberg (KD) står fast vid beslutet.

Där framför porten till Hedvigs kyrka var det flera personer som ifrågasatte om en nedläggning verkligen blir en besparing.

De menade att flera av Gläntans besökare inte klarar färdtjänstresor till Norrköping. I stället får kommunen sannolikt ökade kostnader för till exempel hemtjänst, avlastning för anhöriga och kanske också för ett tidigare behov av äldreboende.

Hur säker är du på att det blir en besparing?

– Den beräkning vi fått från tjänstemännen är utifrån förutsättningen att Gläntans besökare accepterar erbjudandet om plats på någon av de andra verksamheterna. Något annat är svårt att räkna på. Jag kan inte svara för varje enskilt fall, säger Eva-Britt Sjöberg.

Artikelbild

| Wiwi Heggblad lämnar över namnlistor för en värdig äldreomsorg och mot nedläggningen av Gläntan till Lars Stjernkvist.

Hon pratar om andra delar av kommunen där det aldrig funnits verksamhet för demenssjuka, utan där människor alltid tvingats resa till stan.

– Det här låter förstås illa, men det kan inte vara svårare att resa för Kolmårdsborna. Jag förstår att det är svårt för dem att tänka så nu och jag har full förståelse för att det blir en försämring. Det är klart att det är bättre att ha verksamheten nära.

Artikelbild

I fredags tyckte Lars Stjernkvist att det fanns anledning att ställa en ny fråga om besparingen.

Under måndagen fick han en genomgång av nämndens beslutsunderlag, även om mötet blev lite kortat på grund av våldsdåd och polisjakt mitt i stan.

– De svar vi fått och det underlag jag såg är så genomarbetat som man kan förvänta sig. Jag känner mig så trygg som man kan vara, säger han nu.

Men beräkningarna bygger på att besökarna på Gläntan accepterar erbjudandet om verksamhet i stan och det verkar inte alla göra?

– Så är det ju i och för sig ofta i sådana här sammanhang. Man måste göra beräkningar utifrån antaganden. Hur enskilda kommer att agera och reagera återstår att se.