– En trend, säger Joakim Samuelsson, om Norrköpingselevernas resultat på nationella proven i matematik, även om det finns nåt hack i kurvan.

Han är professor i pedagogik vid Linköpings universitet med inriktning mot undervisning i matematik.

En gång i veckan träffas han och fyra matematikutvecklare och utvecklingsledare i Norrköping för att tillsammans se till så att goda exempel och forskningsresultat sprids och utvecklingsarbetet fortsätter. De har alla en mindre del av sina olika lärartjänster avsatt just för detta och arbetet ingår i utbildningskontorets forsknings- och utvecklingsavdelning.

Artikelbild

| Rikard Gustafsson, Joakim Samuelssson, Eva Rognmo Adell, Marie Rindborg-Lindgren och Britt Marie Lindgren utvecklar matematikundervisningen.

Joakim Samuelsson tror att det som görs i Norrköping är helt unikt.

Redan 2011 började Britt Marie Lindgren och Marie Ringborg-Lindgren, mattelärare på var sin skola, att träffas med syfte att utveckla matteundervisningen. Sedan har gruppen utökats med Rikard Gustafsson och Eva Rognmo Adell så att de täcker in hela spannet från förskoleklass till och med gymnasieskola.

Joakim Samuelsson kom in genom det femåriga samarbete som Norrköpings kommun och Linköpings kommun haft med universitetet om en rad forskningsprojekt just om matematikutveckling och sedan har han blivit kvar.

– Jag tror att det utbytet har varit positivt både för lärarutbildningen på universitetet, för kommunerna och för eleverna, säger han.

Norrköping ligger inte i toppen resultatmässigt. Under de år som gruppen funnits har trenden på de nationella proven i matematik ändå varit bättre i Norrköping än i de flesta jämförbara kommuner när man tar hänsyn till hur elevgrupperna förändrats, bland annat med nyanlända elever.

– I Norrköping har resultaten förbättrats något i årskurs nio och ännu mer i årskurs sex, säger Britt Marie Lindgren.

– Från min horisont är det ett kvitto, säger Joakim Samuelsson.

Det är mycket som har gjorts och görs.

Mattepiloter har länge funnits ute på skolorna och finns fortfarande. Några gånger per termin träffas de tillsammans och deras uppgift är att sprida intressanta rön och inspirera och motivera kollegor. Det kan de göra till exempel i sin ämneslag.

Matematik är det ämne som flest elever brukar ha svårast med och det finns en och annan förälder som inte heller tycker att det är så lätt.

– Men säg inte till ditt barn att du själv tyckte att matte var svårt och att det är okej att inte kunna. Jag tror att det blir en hämsko för många. Det handlar inte om att inte kunna, utan om att inte kunna än, säger Britt Marie Lindgren med betoning på "än".