Tätt, tätt intill fasaden håller Joanna Pierre upp sina färgprover för att få veta exakt hur gult Strykjärnet i Industrilandskapet egentligen är. Hon behöver inte bläddra eller leta särskilt länge bland proverna. Snart "försvinner" en av hennes färger in i fasadens kulör och blir ett med bakgrunden. Strykjärnets gula färg kan bestämmas: NCS S 2040-Y20R.

Rent mumbo-jumbo för den oinvigde.

Glasklart för Joanna Pierre som kan sitt Natural Color System (NCS) utan och innan.

Artikelbild

| Hittar rätt. Med rutinerad snabbhet hittar Joanna Pierre Strykjärnets exakta gula nyans bland sina färgprover. Hanna Domfors följer hennes arbete.

– Samma nyans som Druvan, konstaterar hon. Vilket man kanske inte kan tro. Men en färg ska aldrig ses ensam och intilliggande färger påverkar intrycket. I Strykjärnets fall är det kombinationen av de mörkgrå listerna och mängden gula kulörer på grannfasaderna som bidrar till färgupplevelsen. Druvan ligger mer avskilt och har inte samma konkurrens från andra gula kulörer.

Allt är inte "Norrköpingsgult"

"Norrköpingsgult" är ett gammalt och väl inarbetat begrepp. De gula spårvagnarna och den stora mängden gula husfasader, framför allt utmed Strömmen, har begåvat Norrköping med en alldeles egen kulör som saknar motstycke i övriga Sverige.

– Vi har alltid haft den här färgtraditionen i Sverige, men Norrköping är mer gult än andra svenska städer, säger Joanna Pierre som är bebyggelseantikvarie och färgsättare.

Artikelbild

| Kartläggning. Kommunen, genom stadsantikvarie Hanna Domfors (till vänster), ligger bakom färgkartläggningen som Joanna Pierre har utfört.

Med vad är "Norrköpingsgult"? Hur gult är begreppet? I princip allt som är gult i Norrköping brukar få stämpeln "Norrköpingsgult", trots att man med blotta ögat kan konstatera att det inte alltid rör sig om samma gula färg. Spårvagnarna är mörkt gula, medan många av fasaderna har en klart ljusare ton.

Förenklar vid nybyggen

Artikelbild

| Inte en. "Norrköpingsgult" är inte bara en kulör. Just så här gult är Strykjärnet.

Norrköpings kommun gav Joanna Pierre och hennes Kulör of Sweden AB uppdraget att kartlägga det vi kallar för "Norrköpingsgult". NT har tagit del av resultatet.

– Kartläggningen kommer att vara till stor hjälp, säger stadsantikvarie Hanna Domfors. Till exempel i frågor om bygglov. Många frågar om det är ok att måla i "Norrköpingsgult". Då är det bra att veta exakt vad det innebär. Förut har det varit en ganska brett begrepp. Det här kommer att underlätta kommunikationen med både fastighetsägare och arkitekter och det känns extra bra eftersom det byggs så mycket i Norrköping just nu.

Artikelbild

| Färgprover. NCS-systemet innehåller 1?950 olika färgnyanser. "Lådan" är Joanna Pierres viktigaste arbetsredskap.

– Jag har inte hittat någon liknande kartläggning som tagit samma helhetsgrepp. Behovet är tydligare nu när Norrköping förändras.

Ville imitera sten

Artikelbild

| Början. Begreppet "Norrköpingsgult" har sina rötter i Holmentornet. Även om det är ljusare gult än många andra varianter av "Norrköpingsgult".

Joanna Pierre har, med hjälp av sin NCS-färgatlas med 1 950 färgprover, mätt in en mängd kulörer på fasader i Industrilandskapet, i centrala Norrköping samt vid de Engelska radhusen i Södra Promenaden.

Mätningarna visar att "Norrköpingsgult" inte är en enda specifik kulör, utan snarare ett flertal snarlika som alla ligger inom kulörtonsområde Y20R-Y30R, det vill säga ljusockra och guldockra i vanligt tal. Guldockran är oftast något rödare och mörkare än ljusockran.

Artikelbild

| NCS S 2040-Y20R. Exakt så gult är Strykjärnet enligt NCS-systemet.

– Just ockra tillhör de billigaste pigmenten samtidigt som de har god täckförmåga och hållbarhet, säger Joanna Pierre. Därför har de alltid varit populära i Sverige. Ända sedan år 1700 har den gula färgen varit den vanligaste fasadkulören på putsade hus i Sverige. Dels ville man imitera sten och tegel från södra Europa och dels var den som sagt både billig, bra och klimatbeständig.

Fångar stadens identitet

Artikelbild

| Norrköping är en gul stad, gulare än de flesta andra.

Runt år 1800 var storhetstiden för den gula husfärgen över i Stockholm, varifrån riktlinjerna i allmänhet utgick, och konkurrensen från vitt och grått tilltog. Norrköping släppte emellertid aldrig sitt gula ideal.

– Färgen är ett sätt att försöka fånga stadens identitet, menar Joanna Pierre. Jag tycker att det är oerhört spännande. En stadsmiljö består ju till mycket stor del av färger. Det har blivit som min mission att vara med och försöka försköna genom färg. Det är inte minst aktuellt just nu när det byggs mycket nytt. För tillfället håller jag också på med kulör- och materialstrategi för Inre hamnen.

Joanna Pierre konstaterar att begreppet "Norrköpingsgult" troligen har sitt ursprung i Holmentornet.

– Det var i Holmenområdet som byggnaderna färgades in i de gula nyanserna från allra första början i mitten av 1700-talet. Holmentornet representerar den ljusaste av kulörerna, medan Strykjärnet är det mest kulörstarka exemplet. Mellan dem finns ett antal gula kulörer som passar under benämningen "Norrköpingsgult" och begreppet är alltså inte en specifik kulör. Allt har, historisk sett, handlat om tillgången på pigment och hur man sedan har blandat dem med kalkfärgen.