När tunga politikernamn kommer på besök under ett valår så brukar det utlovas vallöften på löpande band. Men när Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin och Gustav Fridolin på måndagsmorgonen besökte lokala intressenter, lokalpolitiker och näringsliv på Handelskammaren i Norrköping blev det ett motsatt budskap gällande höghastighetståget.

– Det här har varit valfråga tidigare, vi vill inte att det blir så igen. Vi måste jobba för att få till en bred uppgörelse om höghastighetståg, sa Gustav Fridolin.

På lokal nivå verkar det i alla fall inte vara så svårt att komma överens, kommunalrådet Lars Stjernkvist (S) samt oppositionsråden Mia Sköld (MP) och Ingrid Cassel (M) slog alla ett slag för höghastighetståget under måndagen.

Artikelbild

| Miljöpartister. Oppositionsrådet Mia Sköld guidade sina partikollegor genom Knäppingsborgsområdet.

– Det är för svagt om kloka politiker inte kan samlas och fatta ett riktigt beslut i den här frågan, sa Ingrid Cassel och drog ner applåder.

Men även om Lars Stjernkvist lovade sin välkända kalufs på att det blir en ny järnväg kvarstår många frågetecken kring det här projektet. När ska det byggas? Var ska det byggas? Hur påverkas Norrköping under själva bygget? Hur fort ska tågen gå, 250 km i timmen eller 320 km? Är det klart år 2035 eller år 2080? Hur ska det finansieras?

– Jag förstår att många kanske känner sig förvirrade i den här frågan, det handlar ju trots allt om århundradets investering. Men från Miljöpartiets sida är vi tydliga, vi måste ha höghastighetståg och det ska byggas så snabbt som möjligt, sa Isabella Lövin.

Enligt Lars Stjernkvist handlar det om att bygga i den "takt som det är tekniskt möjligt".

Artikelbild

| Fördelar. Enligt Gustav Fridolin och Isabella Lövin är höghastighetståg nödvändigt både ur klimatperspektiv och arbetsmarknadsperspektiv.

– Norrköping kommer att vara en stor byggarbetsplats under den här tiden, ska det vara en byggarbetsplats i 10 eller 30 år?. Det är viktigt för Norrköpingsborna att kunna ta sig till sina jobb och hämta sina barn på dagis under själva bygget.

Miljöpartiets språkrör poängterade fördelarna med ett höghastighetståg – dels ur klimatperspektiv och dels ur arbetsmarknadsperspektiv.

– Satsningen gör det lättare för näringslivet, företag kan både etableras och växa på ett annat sätt, sa Fridolin.

Men en ny stambana innebär ju i praktiken att en del Norrköpingsföretag måste flytta till mindre attraktiva delar av staden?

– På lång sikt kommer företagen dock att vinna på det här då de exempelvis får det lättare att rekrytera den personal som behövs, sa Isabella Lövin.

Måndagens tågturné gick efter snabbstoppet i Norrköping vidare till Linköping och Jönköping.