Läs mer: Regionen höjer skatten nästa år.

Läs mer: Kritiken: "Vi tycker att det är oansvarigt".

Den styrande minoriteten (S, C, L och MP) inom regionpolitiken har aviserat att regionskatten höjs med 85 öre från och med 2020. Det här är ett besked som oppositionen i form av KD och M har reagerat starkt på. Under måndagen presenterade de båda partierna en gemensam budget för perioden 2020-2022.

Artikelbild

| Per Larsson (KD), oppositionsråd/gruppledare och 2:e vice ordförande i regionutvecklingsnämnden.

– Vi har ingen avsikt att höja skatten för sakens skull. Vi vill först pröva om det går att göra andra åtgärder först, säger Per Larsson (KD), oppositionsråd/gruppledare och 2:e vice ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Enligt den styrande fyrklövern gick sjukvården back en halv miljard kronor förra året och prognoserna pekar på än större underskott framöver om inget görs. I den gemensamma budgeten från M och KD presenterar partierna förslag på reformer som ska minska regionens underskott.

– Det är ett allvarligt läge. Men vi tror inte att det går att vända vårdkrisen med en jättehög skattehöjning. Östgötar med lägst inkomster kommer att drabbas hårdast av höjningen, säger Fredrik Sjöstrand (M), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Bland de reformer som M och KD presenterar finns exempelvis en översyn av hur upphandlingar görs. Partierna driver också sina hjärtefrågor om en utvecklad valfrihet och mångfald som ska skapa en närmare vård.

Artikelbild

| Marie Morell (M), oppositionsråd/gruppledare och 2:e vice ordförande i regionstyrelsen.

– Vi ser också att det är viktigt att utveckla förebyggande åtgärder för individer och grupper. Men även jobbet med att höja kompetensen bland anställda inom prioriterade områden är viktigt, säger Marie Morell (M), oppositionsråd/gruppledare och 2:e vice ordförande i regionstyrelsen.

Partierna kan inte specificera hur mycket pengar som den samlade budgeten från M och KD skulle spara. Eller om den till och med skulle ta regionen ut ur det stora underskottet.

– Vi tror att vi först måste komma till rätta med de systemfel som finns innan det kanske kan vara dags att diskutera skattehöjningar. Man brukar tala om att tillskott är för små och för sena. Här är det för mycket och för tidigt, säger Jan Owe-Larsson (M), 2:e vice ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Men ni öppnar för att det kan komma att behövas skattehöjningar?

– Vi vill pröva reformer först innan det kan vara aktuellt med en skattehöjning. Erfarenheten är att verksamheten räknar in pengar i förväg istället för att först söka andra vägar för att komma till rätta med organisatoriska problem, säger Per Larsson.

Regionrådet Kaisa Karro (S) anser dock att en skattehöjning är nödvändig.

– Alternativet till en höjd skatt skulle vara nedskärningar i vården. M och KD väljer ju att ligga kvar med samma skattesats som vi har idag, vilket innebär att de behöver spara 800 miljoner kronor på den östgötska vården. Det känns inte heller seriöst.

Men hur kommer en skattehöjning att påverka låginkomsttagare?

– Jag har respekt för att 85 öre kan låta mycket, men vi gör bedömningen att det är tufft men nödvändigt.