Partiets fullmäktigeledamöter har skrivit en motion där de föreslår fyra nya fram till 2019.

Förra året beslutade den styrande Kvartetten med S, L, C och KD att minska personalen på träffpunkterna.

– Det är fortfarande en gåta för mig hur man kunde ge sig på träffpunkterna, säger oppositionsrådet Mona Olsson (V) och berättar om äldre som mötts av en låst träffpunktsdörr när den enda anställda varit frånvarande.

Artikelbild

| Mona Olsson (V).

– Det är väldigt ansträngt i hemtjänsten i dag så det är svårt att ta någon därifrån för att vikariera på en träffpunkt, säger hon.

I motionen beskrivs träffpunkterna som en förebyggande verksamhet som gör att fler håller sig pigga och friska längre.

– Den ofrivilliga ensamheten är farlig för hälsan och det är i stan som ensamheten är värst.

I motionen står att kommunen bör ta hänsyn till behoven i ytterområdena, men det är i stan som Mona Olsson ser det största behovet, till exempel på Nordantill i kvarteren runt Kungsgatan och på Öster i Oxelbergen.

Artikelbild

| Vänsterpartiet vill utveckla och utöka träffpunkterna för äldre.

Hon vill dessutom se ett mer varierat utbud av aktiviteter på alla träffpunkter.

– Det är bara de piggaste pensionärerna som åker runt till olika, säger hon.

I den så kallade genomlysning som alla verksamhetskontor fått göra har vård- och omsorgskontoret ålagts att spara 12,5 miljoner kronor i sin budget på 2,3 miljarder för nästa år och föreslås göra det genom effektiviseringar av olika slag. Mona Olsson tycker att de pengarna borde få stanna hos nämnden och att en del av dem ska användas till träffpunkterna.