Bojätten Riksbyggen, som är ny ägare till fängelseområdet i Norrköping, har i sin vision för området avsikten att riva flera av de gamla byggnaderna.

Direktörsvillan från 1896 med terrasserad trädgård ner mot Strömmen finns det inte utrymme för i det förslag som de arbetar med.

De två höga fängelseflyglarna vill de också riva.

– Det är orimligt att bygga om dem till bostäder och få bra funktion, med de krav vi har. Det blir inga bra bostäder av det. De har få öppningar, små fönster, små rum och en bred korridor i mitten, förklarar Anders G Jacobson, marknadsområdeschef i Norrköping.

– Ingenting är ju omöjligt, men det skulle bli dyrt och inte funktionellt. Det blir inte de bostäder som kunderna efterfrågar, tillägger han.

240 nya bostadsrätter

I stället för de gamla flyglarna vill de bygga nya.

– Vi vill ta hand om samma struktur och bygga nya lägenheter med aktiva bottenvåningar och uteplatser, så att det blir liv på ett annat sätt, förklarar han.

Visionen är att bygga totalt cirka 240 bostadsrättslägenheter för olika målgrupper på området. Det handlar om ett antal vanliga bostadsrättslägenheter, men också ett seniorboende och ett antal lägenheter som lämpar sig för unga personer som köper sitt första boende.

När det kommer till gestaltning och utformning kommer man att anlita det danska arkitektföretaget Gehl, som tidigare haft uppdrag i bland annat London, Sydney och New York.

Vakttornet ska bevaras

Delar av den gamla fängelsebebyggelsen vill man dock ha kvar.

Huvudbyggnaden är byggnadsminne och får därför inte rivas. Därutöver har man för avsikt att behålla den södra flygeln, portvaktsstugan och vakttornet som står invid den nuvarande rastgården.

– Vi ser ju miljön som ett plus och vill varva det gamla med ny bebyggelse. Och för den som vill bo i den gamla fängelsemiljön blir det ju sådana möjligheter också, menar Anders G Jacobson.

Det gamla färgeriet nere vid Strömmen finns med i Riksbyggens vision, trots att den i nuläget inte tillhör fängelsefastigheten och därmed inte ingår i förvärvet.

På Riksbyggens karta över området är den inritad som cafébyggnad och det finns en förhoppning att på sikt även införliva den fastigheten i projektet.

– Vi har haft en del kontakter, säger han.

Har inga alternativ

Vad som händer om kommunen i sin detaljplan skulle säga nej till rivning vet inte Anders G Jacobson i nuläget. Några alternativa förslag har Riksbyggen inte arbetat fram.

– Men intentionen är ju att området ska exploateras och bli bostäder, säger han.

Från och med i dag, onsdag tar Riksbyggen formellt över fängelsefastigheterna.