Häromdagen skrev NT om hur kommunen vägrar att lämna ut tjänstemobilnummer till anställda på kommunen, bland annat till kommundirektören och hur detta kan bryta mot förvaltningslagen. När NT under torsdagen söker kommunens stadsjurist Maria Norman för att fråga vilken bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) de hänvisar till när de tagit beslutet om att inte lämna ut vissa tjänstemobilnummer vägrar växeltelefonisten först att lämna ut Maria Normans vanliga tjänstenummer.

– Hon lämnar inte ens ut sitt 01115-nummer, säger telefonisten som till slut ger med sig och ringer igenom till Maria Norman.

När stadsjuristen svarar frågar hon:

– Hur fick du det här numret, växeln ska ju inte släppa igenom samtal till mig?

Maria Norman, Norrköpings stadsjurist, ber vidare att få undersöka saken och återkomma.

Enligt Justitiekanslern (JK) måste kommunen hänvisa till en eller flera bestämmelser i OSL för att kunna sekretessmarkera.

– Vad är den tillämpliga sekretessgrunden? Vilken bestämmelse i OSL hänvisar de till? Finns ingen sådan är det offentligt handling, säger Ia Hamlin som arbetar med sekretessbestämmelser på JK.

Efter en stund ringer Maria Norman tillbaka, och tillsammans med kommunens kanslichef Per Höglund förklarar de på högtalartelefon att de inte lutat sig på offentlighets- och sekretesslagen när de tagit beslutet. I stället hänvisar de till en dom som togs den 20 juli i Jönköpings kammarrätt. I domen går att läsa att domstolen ger Vara kommun rätt att inte lämna ut en lista på anställdas tjänstemobilnummer. Detta eftersom listan anses vara arbetsmaterial och bara används av växeltelefonisterna. "Av denna anledning finns numren inte tillgängliga för vare sig kommunens egna tjänstemän eller allmänheten", står det.

– Och så är det också i Norrköping. Det finns ingen internlista med mobilnummer eftersom alla mobiler ska gå att nås via 01115-numret, säger Per Höglund.

Fast ni som arbetar inom kommunen har ju varandras mobilnummer, hur då? Och varför?

– För att vi gett dem till varandra, och kanske behöver skicka text- meddelanden ibland, säger Per Höglund.

Enligt domen ska mobilnumren inte finnas registrerade eller diarieförda. Gör de det ska de vara offentliga. I Vara kommun fanns inga diarieförda mobilnummer – det finns det i Norrköping. Inte heller finns en generell policy kring att inte lämna ut mobilnummer, utan det får varje enskild tjänsteman besluta själv.

Att Maria Norman inte ger ut sitt 01115-nummer säger hon beror på att vanligt folk inte ska kunna nå henne utan att först berätta om sitt ärende i växeln.

– För att undvika att de kommer fel. Jag tog bort numret när jag arbetade för överförmyndarenheten, fast där arbetar jag inte längre så jag ska be växeln att öppna numret igen, säger hon.

Enligt Staffan Wikell, förbundsjurist på Sveriges kommuner och landsting (SKL) är det ovanligt att kommuner inte lämnar ut tjänstemobilnummer till anställda, oavsett om det vanliga numret är kopplat till mobilen.

– Det finns ingen sekretess kring tjänstetelefoner, och det är ingen skillnad på mobil eller vanlig telefon. Det är tjänstenummer och de är inte hemliga.

– För att de ska kunna göra nummer hemliga måste de hänvisa till bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen, annars är de offentliga, säger han.