I brevet från vård- och omsorgskontoret står bland annat att den som har boendestöd förmodligen kommer att få nya boendestödjare, fler boendestödjare och kanske inte i förväg kan få veta vem av boendestödjarna i teamet som kommer en viss dag.

– Ett olyckligt formulerat brev. Tanken med det politiska beslutet är inte att minska kontinuiteten, säger kommunalrådet Eva-Britt Sjöberg, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Det politiska beslutet fattades av en enig vård- och omsorgsnämnd redan våren 2014. Det innebar bland annat att maxgränsen för antalet timmar per månad togs bort och att boendestödjarna skulle göra hemtjänstinsatser när sådana behövdes i stället för att hemtjänstpersonal också skulle besöka personen.

Men beslutet verkställdes inte, förklarar Eva-Britt Sjöberg. När det uppdagades gjordes en genomlysning av boendestödet och då upptäcktes att väl mycket av boendestödjarnas arbetstid går åt till resor mellan dem de ska hjälpa eftersom de personerna var uppdelade efter diagnos. Då bestämdes att man i stället skulle göra en geografisk indelning.

Verksamheten hade dessutom fler anställda än det egentligen finns pengar till.

– Vi behöver minska personalen med ett visst antal årsarbetare, men om vi minskar transporttiden ska det inte bli mindre tid hos den enskilde, säger Eva-Britt Sjöberg.

Iris Pettersson är verksamhetschef för verksamheten för personer med funktionshinder. Det var inte hon som formulerade och skickade ut brevet, men hon känner förstås till det.

– Ambitionen var att informera så mycket som möjligt och då blev det för mycket, säger hon.

Några som i dag bara har en boendestödjare kan behöva fler, men inte de som redan har kanske fem, tio stycken, förklarar hon.

Det finns de som kommer att få byta personal i själva övergången.

– Då får man ju se till att göra överlämningen så bra som möjligt och kanske gå dubbelt till exempel.

Och hon konstaterar att det planeringssystem som används för arbetet inte är optimalt.

– Men det får vi hantera, säger Iris Pettersson.

I brevet bjöds också in till ett möte i mitten av oktober. Det mötet är nu flyttat till onsdag den här veckan.

– Jag räknar med att man på det mötet ska kunna skapa lugn igen, säger Eva-Britt Sjöberg och hon räknar också med en rapport på vård- och omsorgsnämndens sammanträde på torsdag.

Då ska också ett moderat förslag om en förstärkning av boendestödet tas upp.