Det är boende i Fyrby som har överklagat byggandet av bland annat fyravåningshus i området. De menar att höjden på husen inte har framgått av detaljplanen.

De boende är nu oroliga för att dessa högre hus kommer att förstöra villaidyllen och därmed också sänka värdet på deras egna villor. Även den framtida trafiken oroar boende, som anser att det redan i dag är mycket trafik i området.

Jan Bovellan, handläggare på stadsbyggnadskontoret, berättar att de planerade fyravåningshusen ska rymma både vård, skola och bostäder. Han menar det har stått klart i planbeskrivningen och i övriga handlingar att det rör sig om just fyravåningshus.

– Det här är den ursprungliga planen och den tror jag inte det har varit några frågetecken kring, säger han.

– Och det blir infartsförbud mot Trådbrunnavägen, Knektvägen, Fältvägen och Barnhemsvägen, så att de boende inte ska behöva få mer trafik på sina gator, säger Jan Bovellan.

Dessutom finns det boende som överklagar att det även byggs tvåvåningshus inom området. De bor till största del i 1,5-halvplanshus och menar att de skulle känna sig omringade av "höghus".

Jan Bovellan, säger att anledningen till att man nu bygger två våningar, i stället för envåningshus, är att de som kommer att bo där kommer att kompenseras för att de får betydligt mindre tomter.