I åtta avsnitt får vi följa honom och de andra på Portalen* i deras arbete med att hjälpa asylsökande in i samhället och ut i arbetslivet. Tittaren får också ta del av de asylsökandes livsöden, bland annat Anwar och hans familj som bor 14 stycken i en tvårumslägenhet i Navestad.

– Det är så verkligheten ser ut, säger Tomas Lindquist.

Att bli en del av det svenska samhället är inte lätt. Trots decennier av politiska åtgärder är segregationen påtaglig – inte minst i Norrköping.

Artikelbild

| Möjligheter. "Jag ser extremt positivt på framtiden. Om vi bara tänker lite nytt kring integration står vi inför fantastiska möjligheter", säger Tomas Lindquist och får medhåll av seriens producent Johanna Becker.

– Egentligen tycker jag inte om ordet segregation, det är för diffust. Det handlar helt enkelt om att ta tillvara människors kompetens och ge dem redskapen de behöver för att få ett arbete.

Och med ett jobb följer bostad, kontakter, möten, språket och allt det andra, menar Tomas Lindquist.

– Dessutom blir de viktiga förebilder för andra vuxna och för sina barn och barnbarn.

I regel är det inte förrän efter beslut om uppehållstillstånd som en etablering i samhället kan komma igång och väntan på ett uppehållstillstånd dröjer, i bästa fall, ett år. Portalens ambition är att asylsökande ska lära sig svenska, börja förstå samhället, knyta kontakter och få en praktik eller ett jobb medan de väntar.

Artikelbild

| Rättvis bild. Den 30 augusti har dokumentärserien om Portalen premiär i SVT. Producent Johanna Becker och hennes medarbetare har under ett års tid följt Portalens arbete. "Jag tycker serien ger en bra bild av hur det faktiskt ser ut", säger Tomas Lindquist.

– Varför leda människor in i passivitet och förtvivlan, säger Tomas Lindquist.

Portalen initierades av det kommunala fastighetsbolaget Hyresbostäder och startade 2011. Sen dess har omkring 1 200 deltagare passerat genom dörrarna och 277 av dessa har fått ett arbete.

Artikelbild

Verksamheten startade i Hageby, men har nu även en filial i Navestad och ytterligare ett Portalen planeras i Marielund. Även Motala och Linköping är intresserade av konceptet.

– Tänk, för bara en struntsumma av till exempel Arbetsförmedlingens budget skulle såna här verksamheter kunna starta på många platser runtom i landet.

Tomas Lindquist beskriver Arbetsförmedlingens och Migrationsverkets regelverk som stelbent och tror att dessa måste kompletteras med mer flexibla och lokala lösningar.

– Man krånglar till det så förbannat. Gör vi som vi alltid har gjort får vi det vi alltid har fått, och det funkar uppenbarligen inte.

TV-teamets ambition var till en början att göra ett mindre jobb på bostadsbolagets introduktionsvärdar.

– Men ganska snart förstod vi att här på Portalen händer det grejer, säger Johanna Becker, producent.

Både hennes och Tomas förhoppning är att dokumentärserien ska få stor spridning och starta en diskussion hos såväl privatpersoner som myndigheter.

– Vi måste mobilisera och göra det här tillsammans. Det finns inga andra alternativ. Antingen engagerar vi oss och hjälper människor in i samhället eller så får vi problem, säger Tomas Lindquist.

SVT-dokumentären har premiär den 30 augusti.

* I partnerskapet ingår förutom Hyresbostäder också Svenska kyrkan, Norrköpings kommun, ABF och Marieborgs Folkhögskola.