När mannen stoppades uppmättes en alkoholkoncentration på 0,61 milligram per liter i utandningsluften. Gränsen för grovt rattfylleri går vid 0,5 milligram.

Mannen, som tidigare är ostraffad, har erkänt gärningen. Frivården har erbjudit missbruksrelaterad vård och att arbeta med "kriminogena attityder och tankemönster", men mannen tycker inte att han är i behov av det. Däremot har han samtyckt till att utföra samhällstjänst.

Enligt tingsrättens dom saknas det anledning att tro att mannen kommer att fortsätta sin brottslighet och därför kan han dömas till villkorlig dom och samhällstjänst, istället för fängelse. Om påföljden istället hade blivit fängelse, hade mannen fått tillbringa en månad inlåst.