Det heter numera Sandtorp är alltså ett område inom stadsdelen Klockaretorpet. Namnbeslutet togs i kommunens namnberedning redan i december, men det verkar inte ha fått någon jättestor spridning.

Att de nybyggda delarna av området ibland kallas Kneippen Syd har väckt en del ont blod. Området ligger ju i Klockaretorpet, inte in Kneippen. Kneippen Syd var ett arbetsnamn som användes inom stadsbyggnadskontoret under planarbetet och kom det berodde på att kontoret ville återskapa kvartersstrukturen från Kneippen i det nya området i Klockaretorpet.

– Sedan har det bitit sig fast, säger Bengt Cete (MP) som var ordförande både i stadsplaneringsnämnden och namnberedningen när beslutet om namnet Sandtorp togs i december.

Byggföretag och mäklare använder namnet Kneippen Syd flitigt.

– Men området har aldrig hetat Kneippen Syd, slår Bengt C fast.

Ändå dök det i höstas upp i en kommunal handling som gällde utvecklingsplanerna för Himmelstalundsområdet, som ligger granne med området. Då bestämde kommunstyrelsen att kommunen inte ska använda det namnet. Namnberedningen har sedan tagit fram och beslutat om ett nytt namn. Det blev Sandtorp efter flera fastigheter med det namnet som länge har funnits inom området.

Kommunstyrelsen får snart två medborgarförslag om eget namn på det här området. De förslår namn som Nyborg, Nya Borg, Källtorp och så Kneippen Syd.

Men området heter faktiskt Sandtorp.