Det säger Carina Svedenberg Widqvist, skolledare för Eductus i Norrköping.

Hon välkomnar kommunens granskning av Eductus bedömning och betygssättning inom svenska som andra språk på gymnasial nivå.

– Det är jättebra att de granskar oss. Det är deras uppgift och det ger oss verktyg att utveckla vår egen verksamhet. Om de hittar felaktigheter rättar vi till dem direkt, säger Carina Svedenberg Widqvist.

Hon säger att Eductus kommer att bemöta den kritik mot Eductus som finns i debattartikeln som Helena von Schantz, lärare vid Komvux i Norrköping, skrivit och som publicerades i Norrköpings Tidningar på torsdagen.

– Vi måste själva bemöta det direkt, säger hon.

När det gäller kritiken mot att Eductus inte genomfört alla delmoment i de nationella proven svarar hon att direktiven från Skolverket ändrats sedan Eductus startade i Norrköping våren 2016. Inför starten diskuterade Eductus de nationella proven med dåvarande rektorn för Komvux, som också fungerar som rektor för de upphandlade utbildningsaktörerna såsom Eductus.

– Då var det inte tvingande att genomföra alla delmomenten, säger hon.

Sedan dess har det dock blivit obligatoriskt att använda hela nationella provet.

– Eftersom det blivit förändringar gör vi det nu, säger Carina Svedenberg Widqvist.

Sätter ni för höga betyg?

– Nej, vi har två lärare som arbetar med att göra sambedömningar. Båda lyssnar och går igenom hemuppgifterna. Vi gör också plagiatgranskningar så att eleverna inte fuskar. Därför skulle jag inte säga att vi fuskar med den delen. Jag tror att de höga betygen mer beror på våra möjligheter att jobba mer individuellt med eleverna. Men vi skulle också gärna vilja att våra lärare skulle träffa kommunens lärare för att få en samsyn i bedömningarna.