Det var i slutet av oktober i fjol som Smultronet eldhärjades. Totalt 75 barn på fyra avdelningar fick sin förskola förstörd av eld, rök och vatten. Tre av avdelningarna fick flytta till Marielundsgymnasiet och en avdelning placerades på lägenhetsförskolan Nova i Marielundsområdet.

Kommunfullmäktige beslutade för en tid sedan att skjuta till de 20 miljoner kronor som behövs för att bygga en ny prefabricerad förskolebyggnad. Den totala kostnaden beräknas uppgå till 30 miljoner, men 10 miljoner finansieras genom försäkringsersättningen för branden.

– Det är nu klart att vi ska få en modulförskola och det läggs ut på anbud, säger Kicki Fransson, förskolechef.

Detaljplanen har överklagats, men överklagan är avslagen och processen rullar vidare.

Nya Smultronet ska bli permanent modulförskola med sex avdelningar och plats för 100 barn. Den kommer även att rymma barnen från de två avdelningarna på Paviljongens förskola, belägen i en paviljong i närheten av den nedbrunna förskolan. De har kunnat gå kvar som vanligt, men måste flytta före sommaren på grund av fastighetsbolaget Hemsös omdaning av Sandbyhovsområdet.

En anledning till att man väljer en prefabricerad förskola är tidsaspekten. Den levereras färdigbyggd och blir snabbare inflyttningsklar än en platsbyggd förskola, vilket anses viktigt när barn på tre avdelningar har placerats i lokaler som inte är anpassade för små barn.

Norrevo Fastigheter räknar med att nya förskolan ska kunna vara på plats hösten 2018. Men för personal och barn sker redan nu i veckan en flytt – i de tillfälliga lokalerna på Marielundsgymnasiet.

Artikelbild

| Ingenting kvar. Grävskopan tar upp resterna av nedbrunna förskolan Smultronet.

– När vi först kom dit gick alla tre avdelningar på plan två. Det var ju lite olyckligt med små barn. De yngsta barnen kommer nu att flytta ner till plan ett, säger Kicki Fransson.

Dessutom kommer den fjärde, utlokaliserade, avdelningen på Nova att flytta in på skolan så att alla fyra avdelningar blir samlade igen.

Artikelbild

| Av förskolan Smultronet som eldhärjades finns nu ingenting kvar.

– Det blir bra för oss. Vi ser positivt på den lilla flytt som vi har framför oss, säger Kicki Fransson.

Hur har verksamheten fungerat i de tillfälliga lokalerna?
Artikelbild

| Rivningsarbete pågår sedan förskolan Smultronet brunnit.

– Vi har haft turen att man har renoverat upp delar av Marielundsgymnasiet. Gården har vi också fått i iordninggjord lite grann så att den anpassas efter vår verksamhet, säger hon.

– Men pedagogerna har fått kämpa. De har varit fantastiskt bra på att komma över alla hinder som vi stött på i lokalerna som inte är anpassade för små barn.