Som vi tidigare rapporterat har det under en längre tid varit oroligt i en bostad med särskild service (LSS-boende) på Luntgatan 51 i Norrköping. Boende har vittnat om droger, våld, vapen och en mindre explosion. Inslag som alla har bidragit till att man känt sig otrygga.

Norrköpings kommun har efter händelserna påbörjat en så kallad Lex Sarah-utredning (se förklaring under artikeln) om missförhållandena. Nu är den interna utredningen klar.

Sara Ryman, områdeschef vid vård- och omsorgskontoret, tycker att det varit en bra utredning.

– Vi ser det här som en kvalitetssäkring. Det har kommit fram många delar som gör att vi kan göra ett bättre jobb i framtiden, inte bara på Luntgatan 51 utan på andra boenden också.

Den interna utredningen visar på flera brister, exempelvis gällande samverkan, kompetens bland de anställda och ledning av det dagliga arbetet.

Vad är den allvarligaste bristen?

– Jag tycker alla delar är mycket allvarliga. De har alla bidragit till att boende inte känt sig säkra, det är väl den allvarligaste biten. Vår viktigaste uppgift är ju att se till att människor känner sig säkra, säger Sara Ryman.

Vård- och omsorgskontoret har planerat för flera åtgärder och i vissa fall redan påbörjat arbetet. Åtgärderna omfattar bland annat en ny enhetschef, utbildningsinsatser för personalen, handlingsplaner och bättre samverkan.

– Jag tycker att vi har kommit en bra bit på vägen bara under de här två månaderna. I går hade vi ett möte med legala företrädare för de boende och de såg också positivt på utvecklingen.

– Men vi ska komma ihåg att vi ännu inte är i mål. De här missförhållandena har ju pågått en längre tid.

Hur ska ni till exempel få stopp på inflödet av droger?

– Vi har redan vidtagit ett par säkerhetsåtgärder. Genom kameraövervakning i trapphuset kan vi stoppa folk som inte bor på boendet från att komma in. Vi har också ordnat kodlås till soprummet, där var det också problem med människor som inte hör hemma på boendet.

Den interna utredningen ska nu skickas vidare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

– Att en annan instans tittar på händelserna ser jag också som en kvalitetssäkring. Hittar IVO nya brister i sin utredning så kommer vi givetvis åtgärda det, säger Sara Ryman.