På platsen kunde räddningstjänsten senare konstatera att "inget brandtillbud finns på adressen."