De båda tog studenten i juni 2015. Vid den tidpunkten, efter 13 år i skolans värld, kände ingen av dem att de genast ville plugga vidare på universitet eller högskola.

– Jag läste teknikvetenskap på Eber och var någorlunda säker på vad jag ville, men jag kände ändå att jag behövde ett sabbatsår och samtidigt få veta lite mer om vad jag skulle fortsätta med, säger Elin Nilsson.

Efter att ha fått information på sin skola sökte hon till Tekniksprånget, som är ett initiativ från Kungliga ingenjörvetenskapsakademien med syfte att locka fler sökande till ingenjörsutbildningar. Man erbjuder unga, som har gått ut en gymnasielinje med behörighet att studera vidare till ingenjör, att under fyra månader testa en eller flera typer av ingenjörsyrken på något av de företag som deltar i projektet. Under den tiden får de praktisera med en månadslön om 13 500 kronor i månaden.

Artikelbild

| Om jag först hade ett så är stort område jag kunde tänka mig att jobba inom så har jag efter praktiken fått ett mycket smalare område som jag är mer intresserad av, säger Cristoffer Thorsson Mendoza.

Behörig sökande

Cristoffer Thorsson Mendoza gick tvärvetenskaplig linje på Hagagymnasiet. Med naturprogrammets ämnen i bagaget är han behörig att söka ingenjörsutbildningar på universitetet.

– Vi var på Stadsbyggnadskontoret i en månad, på Tekniska kontoret i en månad och på Bygg- och miljökontoret i en månad. Jag tycker att det har varit väldigt intressant och känner att jag börjar veta inom vilket område jag vill jobba, säger han och får medhåll av Elin Nilsson.

"Ännu tydligare"

Artikelbild

| Cristoffer Thorsson Mendoza och Elin Nilsson är båda ännu mer intresserade av ingenjörsyrket idag än de var innan de tog det så kallade Tekniksprånget.

Elin Nilsson och Cristoffer Thorsson Mendoza antogs båda av Norrköpings kommun. När vi träffar dem har de, med en sista månad kvar i projektet, just börjat på det kommunala bolaget Norrköping vatten och avfall.

– Jag har sökt en ingenjörsutbildning till hösten men kommer inte påbörja den ännu, säger Cristoffer Thorsson Mendoza som först vill resa lite.

Artikelbild

| På väg. För att veta exakt vilken inriktning av det breda ingenjörsyrket de ville välja passade Tekniksprånget perfekt för såväl Cristoffer Thorsson Mendoza som för Elin Nilsson.

Elin Nilsson känner att det nu står klart att hon hade rätt känsla och vill söka just det hon tänkt på. Hon har sökt till flera olika universitet; i första hand brandingenjör, i andra hand byggnadsingenjör.

– Under den här tiden blivit ännu mer tydligt för mig att det är just det jag vill bli, säger hon.

Artikelbild

| Koll. Inom olika verksamheter i kommunen har studenterna fått bättre koll på vad de faktiskt vill göra i framtiden. Från vänster kontaktpersonerna Anders Karlsson och Carina Cato vid Norrköping vatten och avfall samt deltagarna Cristoffer Thorsson Mendoza och Elin Nilsson.

Endast två

Inom Norrköping vatten och avfall har Carina Cato ansvaret för deltagarna.

– Vi har haft varit med på tre omgångar; våren 2015, hösten 2015 och så nu våren 2016, förklarar hon och tillägger att kommunen inte riktigt har bestämt hur man ska göra nu till hösten.

Ansökan till nästa omgång av Tekniksprånget är öppen till den 16 maj. I Linköping finns nio företag att söka till, i Norrköping är det i nuläget endast två (Holmen och NCC).