"Jag reagerar med stor oro när vår personal ger uttryck för att de far illa på sin arbetsplats och det är viktigt att gå till botten med vad som har hänt. Det är en mycket påfrestande situation för alla inblandade", svarar Caroline Henjered regionchef i region Öst.

De skriver också att de på torsdagseftermiddagen i förra veckan hade ett möte med medarbetarna. Ledningen informerade då om att utredningen av olika orsaker kommer att ta längre tid än beräknat.

"Av omsorg för alla medarbetare och berörd enhetschef så har vi valt att under utredningstiden tillförordna en annan enhetschef. Berörd enhetschef får under samma tid andra arbetsuppgifter. Först när utredningen är klar kan vi se vilka eventuella åtgärder som behövs vidtas", skriver Caroline Henjered regionchef i region Öst.

Artikelbild

| Andra arbetsuppgifter. Enhetschefen som anmälts för kränkande särbehandling får andra arbetsuppgifter under utredningens gång.

Däremot har Migrationsverket inte svarat på redaktionens frågor om hur man ser på att en medarbetare känner sig dubbelt kränkt efter att ha ifrågasatts av en psykolog. Myndigheten svarar inte heller på frågan om man har gett direktiv till Previa att ifrågasätta de kvinnor som upplevt att de har blivit utsatta för kränkande särbehandling.

Migrationsverket har inte heller svarat på vad de internt har gjort för de utsatta kvinnorna.