Artikelbild

| Att känna igen olika sorters svampar kan vara livsviktigt. Anette Aspegren Güldorff berättar att spindelskivlingen är giftig.

 

 

 

 

Artikelbild

| Lite fika hör utflykten till. Srinual Tongklee och Shorash Mohammed är elever på SFI.