Läs mer: Skolan bröt mot lagen

NT träffar tre elever som läser svenska som andraspråk på gymnasial nivå på Komvux. Två av dem har sökt in till Eductus, eftersom de hört att eleverna där får högre betyg och snabbare blir klara. De vill vara anonyma för att inte hamna i konflikt med sina kompisar på Eductus.

De berättar att kompisarna på Eductus dessutom får dubbelt så många poäng genom att läsa en distanskurs i fem veckor på Eductus, en kurs som tar dem en hel termin på Komvux.

– De får 200 poäng för att läsa en distanskurs i fem veckor och vi fick 100 poäng för fyra månaders studier. Centrala studiemedelsnämnden tvingar också oss att studera tre ämnen och de bara två, säger en av Komvux-eleverna.

Läs mer: Skolan: "Vi gör förändringar nu"

Hon tycker att det är djupt orättvist att eleverna på Komvux pressas hårdare än eleverna på Eductus.

– Våra kompisar på Eductus vill bara bli klara, men får också högre betyg än oss fast vi är bättre på att analysera texter och argumentera. Jag skulle vilja veta vad kommunen och andra myndigheter tycker om att det är så här orättvist.

Hennes två klasskompisar håller med. De har också hört om hur det går till när det är nationella prov på Eductus.

– I veckan hade de nationella prov på Eductus och innan fick de ta med sig texterna hem så att de kunde översätta, analysera och googla.

Lärare på Komvux säger att det strider mot alla regler som Skolverket har satt upp.

Eleverna har svårt att acceptera att samma regler inte gäller för alla elever som läser på samma nivå.

– Vi vill inte skada någon, men vi är i Sverige och inte i Afghanistan. Det borde vara rättvist här.

De berättar också att de avslutar sina kurser med stora prov.

– Vi får göra prov, men på Eductus gör de samma sak som läxa.

Läs mer: Debatt: Betyg urholkas inom vuxenutbildningen

De kan inte heller förstå att kommunen låter det vara så stor skillnad mellan att läsa svenska som andraspråk på Komvux och Eductus.

– Det borde finnas någon mellanväg. Idag tar det lång tid och är svårt på Komvux och kort tid och slarvigt på Eductus. Det gör att de som går på Eductus är glada och slarviga och vi stressade och pressade.

Både Matilda Johansson (S), ordförande för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, och Linda Strand, verksamhetschef för vuxenutbildningen, säger att kommunen ställt krav på Eductus sedan det kommit fram att utbildaren bara genomför delar av det nationella provet bland elever som läser svenska som andraspråk.

– Vi har ställt krav på att alla delprov i nationella provet ska göras. Men vi anser inte att det är ett så allvarligt avtalsbrott att det finns anledning att bryta avtalet, eftersom åtgärder vidtagits, säger Linda Strand.

Hon berättar också att kommunen skapat ett forum för likvärdig bedömning av elevernas kunskaper.

– Vi har vidtagit åtgärder. Inget har lämnats mellan stolarna, säger Linda Strand, och tillägger:

– Det finns inget i vår utredning som visar att Eductus sätter glädjebetyg. Dock framkommer andra brister vilka kan ha betydelse.

Flera lärare på Komvux, som NT träffat, ifrågasätter dock det starkt. Inte minst eftersom det i kommunens rapport framgår att bara 4,9 procent av eleverna på Eductus blev underkända i svenska som andraspråk, medan 31,6 blev det på Komvux. I riket är motsvarande siffra 20,5.

Flera lärare, som vill vara anonyma, berättar hur elever som i december blev underkända av Komvux kom tillbaka efter några veckor på Eductus och visade upp A och B i betyg.

– Det är något som inte stämmer. Någon måste ta ansvar för det här. Kommunen kunde väl åtminstone göra stickprov för att kontrollera elevernas kunskap, säger en lärare.

NT har sökt Eductus för en kommentar men utan resultat.

petronella.uebel@ostgotamedia.se