I lekparken och på bergknallen intill pågick tävlingarna under ett par timmar på onsdagsförmiddagen.

Förutom att tävla i olika grenar så besvarade eleverna också olika kunskapsfrågor om Olympiska Spelen i en tipspromenad. En av frågorna deltagarna fick fundera på, var vad de olympiska ringarna symboliserar: De olika medaljerna, de olika grenarna eller de olika kontinenterna? Rätt svar: Kontinenterna.

– Vi har tolv stationer som de går runt på. Grenarna är bland annat spotta groda, åka stjärtlapp eller ta sig genom klätterställningen, säger läraren Johanna Hildemark som var en av funktionärerna.

Artikelbild

| OS-lopp. Noel i klass 3 och Alice i klass 4 springer tillsammans.

En del grenar var lite knepiga att utföra, exempelvis att parvis hasa sig fram på en och samma "skida". Det gällde att samarbeta väl för att ta sig runt banan.

Det lag som fick mest vinster per station försågs med guldmedalj. Och precis som i det riktiga OS så hade lagen också olika nationsnamn. Sverige fanns förstås med.

– Schweiz, Kanada, Norge, Japan, räknar Johanna Hildemark upp och säger att eleverna är väl medvetna om vilka nationer de vill representera.

Är Nordkorea och Sydkorea också med?

Artikelbild

| Full fart. Benjamin åker nerför backen i full fart.

– Nej, det tror jag inte, säger hon.

Inför evenmanget hade eleverna läst på om de Olympiska vinterspelen, som nu pågår i Pyeongchang i Sydkorea:

Artikelbild

| Fotbollsbowling. Här ska man sparka en boll mot de uppställda flaskorna och försöka träffa sså många som möjligt.

– Vi har pratat om hur många medaljer Sverige har tagit, säger Johanna Hildemark.

Då kan man säga att de är dopade med kunskaper?

Artikelbild

| Paråkning. Amat (röd mössa) i årskurs 3 och Maida i årskurs 2 tar sig fram på en gemsam skida.

– Precis! Absolut!