Ingen av de inblandade var fastklämda och mc-föraren stod upp efter olyckan. Räddningstjänsten och ambulans var på plats strax efter det att olyckan inträffade. De kunde konstatera att ingen av förarna var skadade i samband med olyckan och kunde då lämna platsen. Trafiken påverkades inte nämnvärt av olyckan. Polisen har nu inlett en utredning om någon av förarna har gjort sig skyldig till ett trafikbrott.