LÄS MER: Sjukhuset gick upp i stabsläge under skogsbrand

LÄS MER: Vrinneviskogen ryker och pyr ännu

Vid 18.30-tiden på tisdagen gick Vrinnevisjukhuset upp i så kallat stabsläge på grund av branden i Vrinneviskogen. Röken hade gjort att man stängt igen dörrar och fönster. Om läget hade blivit akutare hade sjukhuset kunnat bli tvungna att stänga av ventilationen. Då hade sjukhuset exempelvis behövt ställa in operationer. Men det behövde man inte göra.

– Att gå upp i stabsläge är inte så ovanligt. Det sker när en ovanlig händelse inträffar. Det kan vara en olycka, eller att IT-systemet går ner, eller som nu. Det är ett sätt för oss att vara extra redo, säger Bodil Knuthammar på Region Östergötland.

För Vrinnevisjukhusets del hade inte branden någon större påverkan på sjukhusets verksamhet. Röken uppfattades som en olägenhet. Men det var i stort sett den effekt branden fick.

– Enligt ansvarig sjuksköterska var det sedvanlig verksamhet på akuten under onsdagskvällen. Inga operationer behövde ställas in. Inte extra många som sökte akuthjälp på grund av röken. Verksamheten kunde drivas normalt. Stabsläget hävdes också under kvällen, säger Bodil Knuthammar.

Sjukvården kommer att utvärdera hur man hanterade det uppkomna läget. Det är ett standardförfarande när stabsläge har intagits.

Artikelbild

| Verksamheten på akuten vid Vrinnevisjukhuset påverkades inte nämnvärt av branden i Vrinneviskogen.

– Vi vill se hur allt har fungerat och om vi kan dra några lärdomar av det inträffade, säger Bodil Knuthammar.