TIPSA OSS! Vet du mer om det misstänkta fusket under Högskoleprovet? Såg du poliser under eller efter provtillfället eller har du annan information som kan vara intressant för oss att skriva om? Hör av dig till oss här.

Domar mot fuskare vid högskoleprovet har inte varit särskilt vanliga tidigare.

Men den första domen i ett fall gällande fusk på provet kom så sent som i februari i år i Svea Hovrätt. En man i 20-årsåldern dömdes till 50 dagsböter för så kallad osann försäkran i samband med ett provtillfälle hösten 2016. 20-åringen upptäcktes genom att Universitets- och högskolerådet (UHR) gillrat en fälla.

Artikelbild

| Tuula Kuosmanen tror att domen tidigare i år kan ha varit viktig för att fortsätta att söka huvudmännen bakom fusket.

Av fyra delprov var de tre första enligt ursprungsplan. Men det sista delprovet kom i olika ordning beroende på vilken skola som provet skrevs på. Den dömde mannen fick toppresultat på de tre första proven.

På det sista fick han betydligt sämre resultat.

Tuula Kuosmanen är avdelningschef på avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor på Universitets- och högskolerådet. Hon kommenterar domen som mycket viktig rent principiellt.

– Den visar att bedömningarna vi har gjort när vi kontrollerat provresultaten har varit tillräckliga. Det visar att vi är på rätt väg, säger hon.

Artikelbild

| Ingen vet hur många som tagit sig in på högre utbildningar genom att fuska på högskoleprovet.

Vid analys av svaren från mannen kunde man se att han skulle ha fått toppresultat med de svar han angav om han skrivit ett annat av proven på sista delen. Mannen friades först i tingsrätten efter att han förnekat fusk. Senare erkände han i en kontakt med en reporter att han fuskat och betalat 7 000 kronor i provision för den otillåtna hjälpen. Åklagaren tog fallet vidare till hovrätten där mannen senare fälldes. Hovrätten ansåg att det var bevisat att mannen använt sig av otillåtna hjälpmedel, trots att han inte togs på bar gärning. UHR polisanmälde och stängde av totalt drygt femtio personer för fusk i samband med fällan. Alla hade visat samma mönster som den dömde mannen.

– Det var många ärenden som lades ned när tingsrätten sagt sitt. Nu när Hovrätten dömt den här personen har flera ärenden öppnats igen. Kanske kan flera dömas för samma brott, säger Tuula Kuosmanen.

Har hovrättsdomen varit till hjälp för det färska ärendet som Ekobrottsmyndigheten driver?

– Den fällande domen innebär att polisen kan gå vidare och utreda de personer som har tjänat stora summor på högskoleprovsfusket. Domen var viktig. Det skulle jag säga, säger hon.

Hur följer ni det nya ärendet som Ekobrottsmyndigheten driver?

– Vi får se vad de kommer fram till. Men om inte domen tidigare i år var avskräckande så kanske de eventuella följderna av det nya fallet blir avskräckande, säger Tuula Kuosmanen.