Sluttäckningen av deponin, som las ner redan 1977, syftar till att göra den så tät att inte alla föroreningar som döljer sig i den gamla tippen ska laka ur och sprida gifter till kringliggande marker och vattendrag.

Det är kommunens tekniska kontor som ansvarar för arbetet som hållit på sedan 2003. Men kontoret har lagt ut det på entreprenad till Econova. Vid en kontroll nyligen upptäcktes att mycket mer täckningsmaterial lagts på än som varit meningen på vissa avsnitt av den ytmässigt mycket stora tippen.

Enligt beslutet skulle mäktigheten vara minst två meter men på vissa håll har man uppmätt hela sex meter täckningsmaterial. Detta gjorde att byggnads- och miljöskyddsnämnden beslutade att lägga ett förbud från första juni på vidare täckning i avvaktan på en utredning.

Nu har tekniska kontoret bett att få ytterligare en månad på sig eftersom ytterkanterna i området har som man säger undermåligt tätskikt och att det finns sopor som fortfarande ligger ytligt i området.

Miljö- och hälsokontoret har på delegation ändrat beslutet och Econova får en månad till på sig. Men man får bara lägga täckningsmaterialet där mäktigheten understiger två meter och den sista juni är det definitivt slut på fortsatta arbeten.

Tekniska kontoret har fram till första september på sig att presentera den utredning som beskriver hur resten av sluttäckningen ska gå till. Men man siktar på att ha den klar redan första juli för att Econova ska slippa ett uppehåll i verksamheten på Herrebro.