1972 startade Försvarets Fabriksverk (FFV) tvätteriet på Tenngatan i Norrköping. Myndigheten SGU, Statens geologiska undersökningar, har låtit göra en så kallad miljöteknisk undersökning av fastigheten för att se om FFV förorenat marken grundvattnet inom området.

Den före detta kemtvättsmaskinen misstänks vara den troligaste föroreningskällan, men där finns även en oljecistern som fortfarande finns kvar på fastigheten. Sedan 1978 är det TvNo Textilservice som förestår tvätteriet.

Bolaget ägs till 49 procent vardera av regionerna i Östergötland och Jönköping medan Norrköpings kommun äger två procent av bolaget, som omsätter drygt 90 miljoner kronor per år och till 95 procent utför tvättar åt offentliga vården.

Företaget Golders, som genomfört undersökningen, rekommenderar en luftmätning för att se om de som nu jobbar i byggnaden har utsatts för några hälsorisker. Dessutom rekommenderas SGU att göra en del kompletterande analyser, bland annat av grundvattnet i några rör som var torra.