Det var på morgonen den 16 maj som en man körde bil vid rondellen där Lindövägen och Söderleden möts. När han skulle passera järnvägsspåren blev det problem.

Så här säger mannen själv om händelsen: "När jag passerar tågspåret inser jag i samma sekund att den blinkar och varnar för att bommarna ska åka ner men hinner ej stanna och får därför bommarna på bilen rakt i taket".

Beskrivelsen finns med i den skadeanmälan bilföraren nu lämnat in till Norrköpings kommun. Mannen vill att kommunen betalar självrisken för de fordonsskador som uppstått. Han har fått ett kostnadsförslag på reparation på 6 800 kronor.

För att få skadestånd eller ersättning för en självriskkostnad krävs att det att anmälaren kan visa att kommunen eller dess entreprenör har orsakat skadan genom vårdslöshet.