– Tillfälligt, säger kultur- och fritidsnämndens nye ordförande Olle Johansson (S) – direkt och med eftertryck när det gäller filmfonden.

På onsdagen ska nämnden klubba förslaget till internbudget. Det kan bli någon mindre förändring i tjänstemannaförslaget, men ingen större, tror Olle Johansson.

Precis som alla andra nämnder, utom utbildningsnämnden, har kultur och fritid fått ett sparkrav på tre procent. I budgeten på 270 miljoner kronor blir det 7,7 miljoner. En tredjedel klaras eftersom den nya friidrottsarenan är försenad så lokalkostnaderna blir mindre än nämnden fått pengar till.

– Filmfonden har varit och är jätteviktig för Norrköping, säger Olle Johansson och tar upp de båda Guldbaggenominerade filmerna i år som fonden bidragit till.

Avsättningen till filmfonden har varit tre miljoner per år, men i år blir det bara två.

– Det finns gott om pengar i fonden i dag. Det finns mer än tre miljoner att använda ändå, säger Olle Johansson och betonar än en gång att pengarna ska återställas nästa år.

– Det finns en väldigt stark politisk vilja i Norrköping att behålla filmfonden, konstaterar han.

Hur känns det då att krympa summan?

– Med tanke på de ekonomiska omständigheterna i kommunen – om vård- och omsorgsnämnden måste ta bort tjänster – måste vi inse att kultur- och fritidsnämnden måste göra saker som vi inte vill, men fonden ska återställas. Det är inget snack om saken.

Den så kallade Hagebymiljonen för kultur- och fritidsaktiviteter specifikt i det området halveras i år, men Olle Johansson räknar med att man kan hitta finansiering på annat sätt så att verksamheten inte påverkas.

Biblioteksverksamheten får också spara, men får ändå ungefär samma summa som den gjorde av med förra året, när det var svårt att hitta personal.

– Vi ska inte dra ner på biblioteken. Min ambition är att det ska återställas. Det är prioriterat. Bibliotek är folkbildning. Det är grunden för så mycket.

Vad ser du som den största utmaningen för mandatperioden?

– Det första är att värna det som finns i dag. Norrköping har ett rikt kulturliv och fritidsliv och ett rikt föreningsliv. Vi har både bredd och topp. Sedan är den grundläggande utmaningen att sprida det till alla.

Det här året tycker han att budgeten klaras rätt bra, men han ser ett behov av att fundera över de långsiktiga förutsättningarna.

– Jag tror inte att kultur- och fritidsnämnden är den nämnd som först kommer att få mer pengar, säger han och tycker också att det är rimligt.

Det gäller att fundera över vad som kan göras på andra sätt och vad nämnden kanske inte alls ska göra.

I höstas sade Pelle Fredriksson på Kulturkvarter Hallarna att han ser ett allt tuffare ekonomiskt läge för det fria kulturlivet i Norrköping. Vad kan du säga till honom?

– Jag är för dåligt insatt i dag, men jag skulle vilja se att vi kan avsätta mer pengar till det fria kulturlivet. Vi bör ha en balans mellan det institutionella och det fria.

Det var inte länge sedan som avgiften till Kulturskolan sänktes för att fler skulle ha råd. Finns det en risk att avgiften höjs igen?

– Nej, och förhoppningen är att vi ska kunna sänka ännu mer, men det får vi ta i den takt som ekonomin tillåter.

Vad är ditt eget första kulturminne?

– Det är nog "Lasses munspel", en bok som jag fick i julklapp när jag var sju år. Det var en aha-upplevelse. Det var så starkt.

Han tycker att den fysiska boken har ett eget värde, även om det finns både läsplattor och ljudböcker.