– Man har använt sig av utländsk arbetskraft som saknar svenskt arbetstillstånd, säger Lars Eriksson vid polisen i Norrköping.

Firman är baserad i Norrköpings kommun och uppges syssla med reparations- och renhållningsarbete.

Hur rubriceras det här ärendet?

– Brott mot utlänningslagen, säger Lars Eriksson.