I flera år har antalet som väljer en kyrklig begravning minskat stadigt, men i år är trenden bruten.

Av alla östgötar som avled under förra året valde 77,9 procent en begravning inom Svenska kyrkan, vilket är en ökning jämfört med året innan, då 76,9 procent gjorde samma val.

Även i riket som helhet har kurvan, som pekat nedåt under flera år, nu vänt uppåt. År 2014 valde 76,4 procent en begravning inom Svenska kyrkan, förra året var siffran 76,5 procent.

Artikelbild

| Kyrklig begravning. efter flera års nedgång väljer nu fler en kyrklig begravning. Ökningen är dock marginell.

Sett ur ett längre perspektiv är tappet dock fortfarande tydligt. År 1990 låg andelen begravda inom Svenska kyrkan på 93,3 procent.

Gravvård i vardagsrummet

– Min uppfattning är att allt fler väljer en borgerlig begravning. Trendbrottet till kyrkans fördel är i ärlighetens namn ingenting som vi har märkt av. Inte ännu i alla fall, säger Peter Trygg, regionchef på Fonus Öst.

Däremot märker de av att efterfrågan på mer personliga begravningar ökat.

– Då ger en borgerlig begravning lite större svängrum. Jag skulle inte säga att det handlar om någon boom, men en sakta stigande kurva, säger Peter Trygg.

Därför experimenterar begravningsbyrån just nu med olika alternativ. Exempelvis glasklot, skapade i samarbete med Rejmyre glasbruk, där en bit av den avlidnes hår gjuts in, vilket skapar speciella mönster.

– På så sätt kan du ha gravvården hemma i vardagsrummet.

Norrköping sticker ut

Länets kommuner följer den kyrkliga trenden väl, förutom i Linköping, Boxholm och Valdemarsvik, där tappet fortsätter.

Lägst andel begravningar inom Svenska kyrkan sker dock i Norrköping, trots en uppgång. I fjol valde 73,2 procent en kyrklig begravning, jämfört med 71,3 procent året innan.

2015 var Ödeshög den kommun i länet där flest valde en begravning inom Svenska kyrkan, 107,5 procent. Att siffran överstiger 100 procent beror på att alla som avlider inte begravs samma år.

Ser man till landet som helhet ligger Västerbottens och Jämtlands län i topp – där begravdes cirka 87 procent av alla avlidna i fjol inom Svenska kyrkan. Motsvarande siffra i Stockholms län var 66 procent, lägst andel i landet.

De som inte begravs inom Svenska kyrkan kan ha gjort detta via en borgerlig begravning, inom ett annat trossamfund eller utan någon ceremoni alls.