Luftfartsverket (LFV) har i samarbete med Saab utvecklat ett fjärrstyrt flygledningssystem. Flygplatsen i Örnsköldsvik kommer att ta systemet i bruk nästa år och Linköping står i turen 2017.

I dag övervakas flygsäkerheten av flygledare som står i torn och tittar genom fönstren. I det nya systemet koncentreras flygledningen till en plats, i det här fallet Sundsvall, och flygplatsernas in- och utflygningar följs med via datorskärmen.

Luftfartsverket räknar med att ett 20-tal svenska flygplatser kommer att överge det nuvarande systemet inom tio år. Transportstyrelsen har godkänt det nya fjärrstyrda flygledningssystemet och Niclas Gustavsson, chef för affärsutveckling i LFV, beskriver systemet som säkert.

– Det har gått igenom rigorösa tester och säkerhetskontroller. Det är lika säkert som vanlig flygledning, om inte säkrare, eftersom det har kameror och känselsensorer som registrerar sådant som inte ögat ser.

Luftfartsverket levererar redan flygledningen på Linköping City Airport och det nya avtalet innebär att LFV fortsätter åtminstone fram till slutet av 2019.

Linköping City Airport är den flygplats som växer snabbast i Sverige. Dagliga avgångar till Köpenhamn och Amsterdam har bidragit till att passagerarantalet ökat med 30 procent.

– Flygplatsen har gjort en bra affär med LFV. Vi har ett fast avtal med Saab Airport och vi vet inte ännu vad den här affären betyder för oss, säger Camilla Lejon, vd för Linköpings City Airport.

Fjärrstyrd flygledning leder till att antalet flygledare minskar.

– Det blir definitivt färre personer som gör mer jobb än i dagens läge, säger Niclas Gustavsson.

Saab är en drivande kraft i utvecklingen av fjärrstyrd flygledning. Intresse för systemet finns troligen även inom det militära flyget.

– Saab säljer systemen och LFV säljer tjänster. Vi vill att våra flygledare ska finnas runt om i hela världen. Det här är en affärsidé som kan vara bra för Sverige. Utvecklingen av obemannade farkoster i Linköping går lite hand i hand med fjärrstyrd flygledning, säger Niclas Gustavsson.

För närvarande leder Saab utvecklingen av fjärrstyrd flygledning, men andra aktörer vill också ta en bit av marknaden. Det privata bolaget Aviation Capacity Resources (ACR) lämnade tidigare i år anbud till Saab Airport om att få leverera flygledningstjänster. ACR driver flygtrafikledningstjänsten vid nio flygplatser i Sverige, och från och med början av nästa år vid ytterligare tre svenska flygplatser.

– Vi lämnade en offert som var mycket attraktiv. Men en betydande faktor i valet av LFV är att Saab är med i utvecklingen av fjärrstyrda torn och det säger sig själv att Saab vill fortsätta att utveckla det här systemet på sin egen flygplats, Wilhelm Wohlfahrt, vd på ACR.