NT har tidigare berättat om fallet med den äldre mannen som, när hemtjänsten kom, satt med ett rep om halsen. Personalen fick honom att avlägsna det innan de, på uppmaning av honom, lämnade lägenheten. Utanför ringde de sin chef och 1177 för att få råd. Tiden gick och via hemsjukvården fick de slutligen kontakt med vårdcentralen som mötte upp med en läkare. Då hade mannen tagit sitt liv.

Läs mer: Lämnade man med rep runt halsen

Enligt den medicinskt ansvariga sjuksköterska agerade personalen korrekt. Hon påpekade att man inte får tvinga sig kvar i någons bostad mot personens vilja. Så de gjorde det som var möjligt att göra i det akuta läget.

Men den uppfattningen delas inte av Spes, Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd. Och under den Nationella suicidpreventiva konferensen i slutet av september, berördes också händelsen.

– Mannen borde inte ha lämnats ensam eftersom lagen om nödrätt träder in vid fara för någons liv. Och personalen borde ha ringt 112. Räddningstjänsten har ett särskilt suicidpreventivt team som åker på larm vid suicidrisk, säger Inger Händestam, ordförande i Spes Östgötakrets.

Läs mer: Medicinskt ansvarig sjuksköterska: Personalen gjorde rätt

Läs mer: Gjorde personalen verkligen rätt?

Hon jämför med andra livshotande tillstånd.

– Du lämnar inte en person kvar i vattnet som håller på att drunkna för att sedan gå och ringa ett samtal. Här handlar det om att snabbt få ut livbojen och tillkalla hjälp, tillägger hon.

Men hon vill inte kasta skuld på enskild personal. Hon lägger ansvaret högre upp.

– Det är arbetsgivaren som ska se till att personalen har den kunskap som behövs i bemötandet av suicidnära personer, men också kunskap om vilka kontakter som ska tas om det är fara för liv. Vet man inte om att det finns ett suicidpreventivt team inom räddningstjänsten, ringer man ju inte dit, säger hon.

Läs mer: Sluta kritisera den fina personalen i hemtjänsten

Eftersom antalet självmord bland framför allt äldre män ökar, ser Inger Händestam att det är extra viktigt att rätt information når berörd personal.

– Det är nog tyvärr varken första eller sista gången något sådant här händer. Men man ska ändå känna att man gjorde det man skulle. För ingen vill ju göra fel och för att göra rätt krävs kunskap, säger hon.

Det här fallet ledde till en anmälan enligt lex Maria. Men Inspektionen för vård och omsorg, IVO, vidtog inga åtgärder. Och i den händelseanalys som kommunens vård- och omsorgskontor gjort framkommer bland annat att det behövs mer utbildning.