Under 2018 genomfördes cirka 185 000 biljettkontroller inom kollektivtrafiken i Östergötland. Resultatet visar att det bor fler fuskåkare i Norrköping än i Linköping.

– Bland dem som inte betalat så är det dubbelt så många som bor i Norrköpng jämfört med Linköping, säger Mattias Näsström, trafikoperativ chef vid Östgötatrafiken.

Varför ser det ut så här?

– Vi tror ju att det har att göra med spårvagnen, den gör det lättare för folk att fuska. I de nya spårvagnarna sitter förarna bakom en glasbur. Det är en annan anonymitet i spårvagnarna, passagerarna använder sig av flera dörrar.

I samband med storkontrollerna, där alla resenärer kontrolleras när fordonet står still, ingår flera ordningsvakter. De här storkontrollerna har fått viss kritik från resenärer som upplever att de blir rädda när kontrollerna sker.

– Vi har fått in de synpunkterna. Vi pratar mycket med vakterna om hur vi ska genomföra kontrollerna, att vi ska vara korrekta och vänliga. Man ska också tänka på att många resenärer sitter med hörlurar och kanske inte uppfattar att det är kontroll, då kan de bli rädda när en ordningsvakt helt plötsligt dyker upp, säger Näsström.

– Men vi har också fått in många positiva reaktioner. De som betalar sin biljett vill inte att andra ska fuska och åka snålskjuts på andra, fortsätter han.

För den som inte betalat sin biljett blir det böter på 1 200 kronor för vuxna och 600 för pensionärer och unga.

– Vår verksamhet finansieras till 40 procent av biljettintäkter och till 60 procent av skattemedel. Får vi inte in våra biljettintäkter måste vi höja priserna eller dra ner på turerna och det vill vi ju inte, säger Mattias Näsström.