På försommaren 2012 hade Irene Skeppner, som arbetat 27 år som förskollärare innan hon blev utfryst, lämnat in en överklagan till Försäkringskassans servicekontor i Örebro. De skulle skicka den till Nationellt försäkringscenter i Norrköping, NFC, och därifrån skulle den vidarebefordras till förvaltningsrätten i Karlstad.

Men överklagan kom inte fram till förvaltningsrätten och i Norrköping förnekade chefen att någon överklagan skickats.

– Han var arrogant och konstaterade att det nu var för sent att överklaga.

Men det stämde inte. Det var flera dagar kvar och Irené Skeppner hade kvitto på att överklagan lämnats in. Försäkringskassan förnekade dock att de slarvat bort hennes ansökan.

Läs mer: Försäkringskassans brister kan drabba många

För Irené Skeppner återstod bara det mödosamma arbetet med att skriva en ny överklagan, vilket hon gjorde. Den här gången uppmanade Anita Wallstedt, som stöttat henne, Irené Skeppner att titta igenom sin akt på rätten. Väl där upptäckte hon att allt i akten var en enda röra, trots att alla handlingar var numrerade och märkta med hennes namn. Och inte nog med det. Hon fick inte ens lägga pappren i rätt ordning.

– Det är rent förskräckligt. Att viktiga handlingar behandlas på detta sätt är en rättsskandal, säger Irené Skeppner.

Återigen fick hon skicka in en komplett överklagan till förvaltningsrätten, som valde att gå på hennes linje och återförvisade ärendet till Försäkringskassan för att de skulle göra en exponeringsutredning. Det var antagligen den utredningen som ledde till att hon i december 2013 äntligen fick rätt – Försäkringskassan beviljade henne arbetsskadelivränta.

– När jag fick rätt gick luften ur mig. Det är så tungt att själv tvingas kämpa mot Försäkringskassans högt uppsatta jurister när man lider av posttraumatisk stress efter det man blivit utsatt för.

I efterhand bad Försäkringskassan om ursäkt för att de trots noggrann undersökning inte funnit hennes dokument. En chef konstaterar i ett brev att "det som inte får hända – har hänt".

Irené Skeppner tycker att Försäkringskassans hantering är under all kritik och att hennes fall styrker det som som Anita Wallstedt med flera tagit upp i sin JO-anmälan mot Försäkringskassan.

– Försäkringskassan uppmanar den som känner sig felaktigt behandlad att ompröva deras beslut, men då måste man ju kunna lita på rättssäkerheten.

Läs mer: JO utreder försäkringskassan

Känner du igen dig i Irenés historia? Hör av dig till petronella.uebel@nt.se