– Inscanningen är rena rappakaljan. Jag trodde aldrig i min vildaste fantasi att det kunde vara så här illa. Det här är en skandal. De här besluten handlar ju om liv och död, säger Anita Wallstedt, som i egenskap av ledamot och sekreterare i Organisationen mot mobbning hjälper personer som utsatts för kränkande särbehandling i arbetslivet.

Hon har nu JO-anmält Försäkringskassan tillsammans med riksdagsledamoten Emanuel Öz ( S), enhetschefen på LO-TCO Rättsskydd Claes Jansson, ordförande i Organisation mot mobbning Mats Jonsson och psykologen Lars Bagge.

Anita Wallstedt har tillsammans med flera av de personer som hon hjälpt, sett bristerna i hur Försäkringskassan hanterar de handlingar som åberopar när de söker om livränta, sjukersättning och sjukpenning. Det handlar om att väsentliga handlingar saknas, att alla dokument inte scannas in och scannas in på fel sätt. I ett fall hade även uppgifter om en helt okänd person fysiska skador scannats in och blandats ihop med en klients psykiska besvär efter det att hon utsatts för kränkande särbehandling.

– I det senaste fallet såg vi att fram- och baksidor hörde inte ihop och att papper fattades, berättar Anita Wallstedt.

Sedan december har hon tillsammans med sina klienter hittat sju fall där handlingar scannats in på fel sätt.

– Vi kände inte till det förut. Frågan är hur många som fått nej på grund av att handlingarna är i oordning? Jag vill uppmana alla som fått nej av Försäkringskassan eller förvaltningsrätten att begära ut sina akter och kontrollera att allt är i ordning. Om akterna inte är det måste ärendena omprövas.

Bristerna och felen i inscanningen bekräftas av flera handläggare på Försäkringskassan och enhetschefen Lilian Evermo. I ett inspelat samtal, som finns med som en bilaga i JO-anmälan som NT lyssnat på, medger Evermo att detta problem varit känt för henne sedan 2006.

– Det är en allvarlig brist i rättssäkerheten för de personer som berörs eftersom handlingarna är avgörande för vilka beslut Försäkringskassan, AFA och förvaltningsrätten fattar. Felaktiga beslut kan innebära en social och livsmässig katastrof för en person som utsatts för kränkande särbehandling och redan lider av posttraumatiskt stressyndrom, säger riksdagsledamot Emanuel Öz (S).

Han driver som advokat den här sortens fall.

– Det här handlar om liv eller död. De här personerna är ofta djupt deprimerade och är självmordsbenägna. Det är oerhört viktigt att de får sina fall prövade på ett rättssäkert sätt, säger han.

Claes Jansson, enhetschef på LO-TCO Rättsskydd, anser att bristerna är allvarliga.

– Uppenbarligen rör det sig om ett systemfel, eftersom handläggare på Försäkringskassan säger att inscanningen sker lite hipp som happ. Om det handlar om ett mobbningsärende kan det handla om hundratals papper som det gäller att ha ordning på.

Han hoppas nu att JO tar upp ärendet.

– Jag hoppas JO granskar Försäkringskassans rutiner för inscanning. Om JO också anser att det vi pekar på stämmer så kan JO uttala att Försäkringskassan förtjänar kritik eller allvarlig kritik. Vi har hittat sju fall, men vår överblick är ganska begränsad. Risken är ganska stor att väldigt många är drabbade.