– Jag vet inte om vi varit för tuffa i våra krav på den som ville överta anläggningen, säger Per Ljung på Vattenfall, som hållit i försäljningen:

– Men det här handlar inte bara om att sälja en bit mark. Marviken och dess historia är så förknippat med Vattenfall att det är en del av vår identitet och då vill vi säkra en långsiktig användning av området som vi kan stå bakom, säger han.

Det var redan 2011 som försäljningsprojektet startade. En konsult anlitades som gjorde ett antal mer eller mindre realistiska förslag, vad området skulle kunna användas till och hur den stora reaktorbyggnaden skulle kunna bli en del av en satsning.

Ett år senare annonserade man brett både i Sverige och internationellt. Området med sitt attraktiva läge vid Bråvikens strand skulle kunna bli rekreationscentrum med fiskehamn, marina, badplats och fritidshus, och reaktorbyggnaden ett hotell med restaurang på toppen. Men man var öppen för andra lösningar också.

Området består av 80 hektar på land och 170 hektar i vatten. Själva reaktorbyggnaden är 87 meter hög och består av flera meter tjocka betongväggar, som skulle kunna stå emot en härdsmälta. Meningen var ju att kraftverket skulle bli Sveriges första kärnkraftverk med kapacitet att tillverka en svensk atombomb. Så blev det nu aldrig. I stället blev det ett vanligt oljekraftverk, som slutade sina dagar som reservkraftverk i december 2009.

Ingen utanför Sverige nappade på annonsen men det fanns mer än en handfull svenska intressenter.

– Så småningom fanns det två förslag, där förhandlingar påbörjades men under det sista året har vi förhandlat med en intressent. Men tyvärr det gick inte att komma överens på ett sätt så att vi kände att det blev en långsiktig och riktig uppgörelse, säger Per Ljung.

Nu ska i stället saneringen av anläggningen slutföras.

– Nu närmast ska oljebergrummet saneras. Det räknar vi med kunna slutföra under nästa år. Då är miljösäkringen, som kostat runt 100 miljoner kronor, i princip klar. Sedan återstår att bygga ett nytt ställverk. Det gamla börjar bli slitet och behöver moderniseras.

Kan det sluta med att ni river reaktorbyggnaden?

– Nej, det vore verkligen att kasta pengarna i sjön. Det skulle kosta minst 100 miljoner kronor till. Det här är ett stycke svensk historia som jag inte vill ska försvinna. Vi ser det mer som att vi tar en tillfällig paus i våra försäljningsambitioner, säger Per Ljung.