Totalt har Norrköpings fond för forskning och utveckling delat ut 19,5 miljoner kronor på ett och ett halvt år. Till måndagens utdelning hade 23 ansökningar inkommit.

– Det har varit ett svårt jobb att välja, säger Mattias Severin som är prefekt vid institutionen för teknik och naturvetenskap.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) håller med.

Artikelbild

– Ni som står här idag ska veta att era projekt valts ut i knivskarp konkurrens, sa han till de församlade forskarna.

Två olika projekt fick 1, 3 miljoner kronor vardera:

Det ena handlar om att kunna förutsäga mänsklig mobilitet med hjälp av redan befintlig information som mobiltelefoni, sociala medier och mätningar som görs av exempelvis trafikrörelser.

– Tanken är att man ska kunna dra nytta av sådan information för samhällets nytta, sa forskaren Di Yuan och förklarade att genom att förutse massornas rörelser kan man styra exempelvis lastbilstransporter och göra miljömässiga vinningar.

Det andra projektet som fick 1, 3 miljoner kronor vill skapa ett bra informationskoncept utifrån dometeatern vid Visualiseringscenter C

– Tanken är att ta fram ett verktyg för bättre informationsdesign med effektiva, spektakulära presentationer som vi kan erbjuda näringslivet att använda, sa Anders Ynneman, en av de ansvariga för projektet.

Ett projekt för att studera familjehemsvården ur ett etnicitetsperspektiv fick 650 000 kronor ur fonden.

– Vi vill undersöka hur etnicitet spelar in vid rekrytering av familjehem och vid placering av barn i familjehem, sa Sabine Gruber.

Socialchefen Karl Gudmundsson berättar att man inom kommunen brottas med att rekrytera familjer till familjehem och hoppas att den här forskningen ska kunna hjälpa såväl Norrköping som andra kommuner i Sverige och världen att få kunskap om hur man kan göra.

Det minsta anslaget, 300 000 kronor, utbetalas till ett projekt som redan har fått pengar en gång och som har fallit så väl ut att universitetet och kommunen vill utveckla det vidare. Det handlar om Öppet Campus där forskaren Erik Berggren har skapat en koppling mellan medborgare i allmänhet, gymnasieelever i synnerhet och utbildningarna på Campus.

– Vi öppnar upp och bjuder in allmänheten på äkta föreläsningar vid utbildningarna. Den här terminen har vi haft 25 sådana tillfällen som vi komponerat ihop utifrån olika ämnen. Det har varit alltifrån humaniora till teknik, logistik och vård, säger Erik Berggren.