Totalt deltog 5 881 personer i studien som jämfört klienter dömda för hedersbrott med dömda för våldsbrott samt med en grupp om 485 personer ur normalbefolkningen.

Studien visar att mer än hälften av de 97 hedersvåldsdömda är lagförda sedan tidigare för olika typer av brott. Den genomsnittliga åldern är 41 år.

Just åldern på förövarna är förvånande hög och innebär en utmaning för samhället, enligt Jenny Yourstone, forskningsledare vid Kriminalvårdens forsknings- och utvecklingsenhet.

– Det görs många ungdomssatsningar kring hedersvåld och eftersom att den här gruppen är äldre blir arbetet med att upptäcka och nå individer svårare, säger hon.

Bland de dömda förekommer stressrelaterade problem och stor psykisk ohälsa. Var tredje person från den berörda gruppen har varit i kontakt med psykiatrin.

– Ökad kunskap om hedersvåld är en av flera viktiga frågor för Kriminalvården. Det finns väldigt lite forskning om den här typen av brottslighet och för att kunna arbeta evidensbaserat behöver vi veta mer om denna grupp. Läget ser liknande ut internationellt.

Syftet med Kriminalvårdens studie är att förbättra kunskapen om förövare till den här typen av våldsbrott.

– Vi behöver lyfta fram förövarperspektivet. I Sverige finns ett gediget arbete vad gäller offer till hedersrelaterat våld och förtryck men det behövs också ett annat perspektiv och mer kunskap för att kunna förhindra brott i framtiden.