Barn i Norrköping som mot sin vilja förs bort till familjernas hemländer för att giftas bort, omskäras eller omskolas måste få ett stopp. Det anser Kikki Liljeblad, kommunalråd med ansvar för utbildningsfrågor, som nu bjuder in till en bred diskussion med bland andra idrottsföreningar och polis.

Hon berättar att hon har fått information om att det finns barn i Norrköping som blivit bortförda för att exempelvis könsstympas eller skickas på uppfostringsläger för att sedan kunna "agera hederskontrollant åt mamma och systrar".

– Då måste vi göra något. Annars sviker vi de här barnen, säger hon.

Hon påpekar att skolplikten inte enbart är en skyldighet, utan också en rättighet för alla barn och att hon inte är nöjd med kommunens arbete förrän siffran över bortförda barn är noll.

En idé hon har presenterat är att kommunen skulle kunna ge vite till de föräldrar som håller sina barn borta från skolan.

– Jag vet inte om det är en bra lösning, men den är värd att diskutera.

Finns det inte en risk att dessa familjer i så fall gör sig ännu mer oanträffbara?

– Absolut och jag blir gärna överbevisad, säger hon och fortsätter.

– Jag är öppen med att jag inte har alla svaren. Jag är osäker och behöver med kunskap. Men jag har en stark vilja och nollvisionen håller jag stenhårt fast vid.

Tanken är att det arbete som nu påbörjas ska mynna ut i förslag till beslut för att motverka att barn förs bort från Norrköpings skolor.