Nästa tisdag, den 9 april, sammanträder Kultur- och fritidsnämnden. En av frågorna på dagordningen gäller ett eventuellt fotoförbud, med mobiler och annan kamerautrustning, på Centralbadet och andra kommunala inomhusbad.

– I grunden finns det ett medborgarförslag, men nu har vi lagt fram ett tjänstemannaförslag om fotoförbud. Det är inte alls säkert att det går igenom, det är upp till nämnden att fatta beslut. De som sitter i nämnden kan ha en annan uppfattning och det har de ju all rätt till, säger Maria Modig, Kultur- och fritidsdirektör.

Modig berättar lite om arbetet bakom tjänstemannaförslaget.

Artikelbild

| Då kommunen äger själva lokalen till Centralbadet blir det inga juritiska problem vid eventuellt fotoförbud.

– Det var inget lätt beslut, det handlar om trygghet och säkerhet på ena sidan mot inskränkning på andra sidan. Båda argumenten väger tungt, men tryggheten väger tyngre.

– Visst kan det kännas självklart att föräldrar ska kunna ta bilder på sina barn när de badar, men samtidigt måste alla besökare vid badet vara skyddade och känna sig säkra, säger Modig om problematiken.

Inför sitt förslag till beslut har Kultur- och fritidskontoret varit i samråd med kommunens jurister.

– Vi har tagit hänsyn till lagrummet. Enligt juristen ska ett fotoförbud på Centralbadet inte medföra några problem då vi äger själva lokalen, säger Maria Modig.

Artikelbild

| Även på Himmelstalundsbadet finns möjlighet att införa fotoförbud i framtiden.

Tjänstemännen har även diskuterat frågan om fotoförbud på andra kommunala badplatser, exempelvis Ensjön, Lilla Älgsjön och Böksjön. Här kan det dock bli mer problematiskt då utomhusbaden räknas som offentliga platser där det generellt sett är tillåtet att fotografera och filma. Här anser juristerna att ett fotoförbud skulle inskränka för mycket på allmänhetens fri- och rättigheter.

På Himmelstalundsbadet skulle det kunna bli möjligt med ett framtida fotoförbud med tanke på att det rör sig om en begränsad yta, jämförbart med ett inomhusbad.

– Hela den här frågan om att filma och fotografera är jättesvår. Innan sociala medier var vi ju inte medvetna om den här problematiken, säger Maria Modig.

Gunnila Sonetoft, anläggningschef vid Medley Centralbadet, säger så här om förslaget:

– I dag har vi inget totalt fotoförbud på Medley, men om vår uppdragsgivare fattar beslut om det, så kommer vi givetvis att följa det beslutet. Det är inga konstigheter, säger Sonetoft.