Det tycker Kristdemokraternas förste vice partiordförande Jakob Forssmed. På onsdagen besökte han Frivilligcentralen, vars medlemmar gör många sociala insatser i Norrköping.

– Vi behöver komma tillrätta med det stora problemet med ensamhet, det behövs mer gemenskap och färre ofrivilligt ensamma, säger Jakob Forssmed.

Han tycker att kommuner och regioner tillsammans med frivilligsektorn ska pröva de här möjligheterna.

Artikelbild

Redan för ett år sedan lämnade Kristdemokraterna i Region Östergötland in en motion om sociala aktiviteter på recept.

– Det är nog dags att fråga vad som hänt med den, konstaterar Per Larsson (KD), oppositionsråd i regionen, som liksom kommunalrådet Eva-Britt Sjöberg (KD) är med vid besöket.

På Frivilligcentralen berättar Eva Edelid och Annika Törling om projektet Måltidsvän, där frivilliga lagar mat alternativt köper en färdig maträtt och äter tillsammans med någon som saknar sällskap till lunchen.

Projektet inleddes för ungefär ett år sedan och Norrköpings kommun stöttar i form av lönen till en samordnare.

Artikelbild

| "Vi behöver komma tillrätta med det stora problemet med ensamhet", säger Jakob Forssmed (KD), förste vide partiordförande.

– Det har gått lite trögt i starten, men det blir fler och fler som anmäler sig, berättar Eva Edelid, ordförande i föreningen Frivilligcentralen, och förklarar att bägge parter har glädje av den gemensamma måltiden.

Det är inte bara den som ses som ensam som mår bra av sällskapet. Den som gör ett frivilliguppdrag mår också bra av umgänget, menar hon.

Artikelbild

| Jakob Forssmed (KD) besökte Norrköping för att få veta mer om Frivilligcentralens arbete.

– Vilken potential det finns i det här, säger Jakob Forssmed entusiastiskt.

– Tänk om Frivilligcentralen kunde utveckla sitt samarbete med vården och omsorgen, då skulle vi vinna väldigt mycket som samhälle.

Artikelbild

| Kristdemokrater från kommunen - Eva-Britt Sjöberg, riksdagen - Jakob Forssmed och region Östergötland - Per Larsson.

Han nämner att vård- och omsorgskostnader i hela landet kopplade till ofrivillig ensamhet slutade på tolv miljarder kronor för 2018, varav 600 miljoner kronor bara i Östergötland.

Samtidigt som Kristdemokraterna vill satsa på fler boenden för äldre drog de, i sin och Moderaternas budget som röstades igenom i riksdagen i december, in på statsbidragen till fler anställda på äldreboenden.

– I stället höjde vi det generella stödet till kommunerna. Jag tycker inte att det har kommit framatt vi satsar en hel miljard på att bygga fler trygghetsboenden med gemenskapsvärden, som kan göra en stor skillnad för att bryta ensamhet för äldre personer. Vi satsar också extra resurser till de föreningar som vill jobba just med att minska ensamheten bland äldre, säger Jakob Forssmed.