När Britt Reuterwall Hörnstedts barnbarn krockade med en 93-årig bilist kände hon att hon behövde agera. Olyckan inträffade förra helgen när 93-åringen skulle göra en vänstersväng vid Hagagatan. Barnbarnet körde moped och hade tur som klarade sig undan med skrubbsår och gipsade armar. Britt Reuterwall Hörnstedt, som själv är 85 år, menar att körlämpligheten bör testas regelbundet efter att man har fyllt 70.

För Britt Reuterwall Hörnstedt var händelsen en utlösande faktor som fick henne att ta steget från tanke till handling. Hon skrev ett mejl till regeringskansliet och infrastrukturminister Tomas Eneroth med hopp om att politikerna ska ta frågan vidare.

– Vi gamlingar borde gå på tester varje eller vartannat år. Synen och reflexerna blir ofta sämre när man blir äldre. Jag kör inte längre i mörker och ifrågasätter även mina jämnåriga vänners körförmåga, säger Britt Reuterwall Hörnstedt.

Till skillnad från många andra europeiska länder har inte Sverige några obligatoriska hälsokontroller av äldre förare. Det svenska systemet bygger istället på att läkare rapporterar medicinsk olämplighet till Transportstyrelsen, som utreder om körkortstillståndet ska återkallas. Witold Pisarek är överläkare på Transportstyrelsen. Han berättar att diskussionen om regelbundna kontroller har funnits i många år.

– I dagsläget finns det inte någon data som visar på att man borde ändra systemet, men det pågår en forskningsstudie om äldres inblandning i trafikolyckor. Målet med studien är att ta fram ett underlag för att se om man bör utreda frågan om regelbundna hälsokontroller av förare över en viss ålder. Vi har sett att det kommer in lite för få anmälningar från läkare i relation till hur många som till exempel insjuknar i demens varje år.

Norrköpings kommunalråd Lars Stjernkvist känner också igen frågan om att tester av äldres körförmåga, men tycker att man ska akta sig för att generalisera.

– Jag har hört talas om det förut, men tycker att man ska vara försiktig med att döma ut äldre som sämre bilförare rent generellt. Det är snarare yngre personer som nyss har fått körkort som står för den högsta olycksrisken. Däremot ser jag fördelar med att erbjuda obligatoriska hälsokontroller för att testa till exempel hörsel och syn.