Det var en dag i april förra året som de tre vännerna hade druckit alkohol och börjat tjafsa. Mannen som är i 50-årsåldern blev högljudd och de två kvinnorna låste in sig i ett rum, varifrån de ringde polisen när mannen började hugga med en kniv mot dörren för att ta sig in.

Under huvudförhandlingen vittnade den ena kvinnan om att hon blev rädd och den andra om att hon blev arg. Enligt en av dem sade mannen att "de skulle passa sig", medan hon i förhör hos polisen uppgett att han sagt "att han skulle döda dem".

En polis, som vittnat under rättegången, kom till lägenheten efter ett larm och träffade då på mannen, som uppgav att han hade slagit och huggit i dörren för att komma in i rummet.

Polisen uppfattade kvinnorna som rädda, eftersom de satt tätt intill varandra.

Enligt tingsrätten har kvinnorna under rättegången gett intryck av att vilja tona ner allvaret för att skydda mannen, som de fortfarande bor hos. Men eftersom beskrivningen av händelsen, som kom fram vid förhören med målsägandena, får stöd av fotografier på hålet i dörren och polisens uppgifter anser tingsrätten att det är styrkt att mannen gjort sig skyldig till olaga hot.

Mannen själv har dock berättat att var mycket onykter vid tillfället och att han därför helt saknar minnesbilder från händelsen. Han ifrågasätter dock inte att det var han som högg kniven i dörren.

Mannen döms till villkorlig dom och 30 dagsböter à 70 kronor.